Rökning och diabetes dåligt för tandhälsan

Var femte diabetiker drabbad av tandlossning, visar ny studie

De som har diabetes typ 2 löper större risk än andra att drabbas av tandlossning.

Kombinationen diabetes och rökning är extra riskframkallande, visar en kommande avhandling.

Av 192 undersökta Malmödiabetiker i åldrarna 40–60 år hade 20 procent en så avancerad form av tandlossning att de förlorat minst en tredjedel av fästena runt sina tänder.

Det kan jämföras med de cirka 13 procent som drabbas i befolkningen i genomsnitt.

Rökare var kraftigt överrepresenterade bland de diabetiker som drabbats av tandlossning. I den gruppen var 57 procent rökare, medan andelen rökare bland diabetiker med tandfästena i behåll var 21 procent.

Fler problem

– Slutsatsen är att diabetiker bör gå regelbundet till tandläkare eller tandhygienist för att hitta sjukdomen tidigt. De ska ha en god munhygien och de ska dra ner på cigaretterna, allra helst sluta röka, säger tandläkare Henrik Jansson till TT.

I slutet av maj presenterar han resultaten i en avhandling som läggs fram vid Malmö högskola.

De diabetiker i undersökningen som drabbats av tandlossning utmärkte sig också genom att de hade högre blodsockervärde och att de i mycket högre grad samtidigt led av någon form av hjärt-kärlsjukdom: 25 procent i gruppen med tandlossning hade hjärt-kärlkomplikationer, medan bara fyra procent i gruppen utan tandlossning hade det.

Ärftlighet undersökt

I en annan del av avhandlingen har Henrik Jansson försökt ringa in genetiska faktorer bakom tandlossning, dock utan att lyckas.

Tandlossning är en infektionssjukdom som orsakas av munhålans normala bakterieflora och av faktorer i infektionsförsvaret. God munhygien minskar risken, men det är inte alls så att den duktigaste tandborstaren automatiskt slipper – vissa personer kan ha mycket beläggningar på tänderna utan att drabbas, medan andra med lite beläggningar får sjukdomen.

Varför vissa är så mycket mer känsliga är fortfarande en gåta.

Inflammation i tandfäste och käkben

Cecilia Klintö/TT

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN