Kärlek skyddar mot demens

HÄLSA

Singlar löper högre risk att drabbas

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som presenteras i tidskriften British Medical Journal på nätet, bmj.com.

– De personer som i medelåldern har förlorat sin partner eller skilt sig löper tre gånger så stor risk att drabbas av demens, säger Miia Kivipelto som lett studien.

Forskargruppen som är från Finland och Sverige intervjuade ett slumpmässigt urval av 2000 män och kvinnor som tidigare deltagit i en studie om åldrande och riskfaktorer för demens och hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna kom från två områden i östra Finland och intervjuades först när de var i 50-årsåldern och därefter igen efter cirka 21 år.

Tre gånger högre risk

Forskarna undersökte om det fanns ett samband mellan att leva ensam och att vara bärare av den kända genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom.

– Resultaten visar att människor som lever utan partner under medelåldern löper större risk att utveckla kognitiv nedsättning senare i livet jämfört med dem som lever i en parrelation. Personer som förlorar sin partner i denna ålder löper tre gånger så stor risk att utveckla demens.

– De här resultaten är viktiga för att förebygga demens och kognitiv nedsättning. Nu vet vi att det skulle vara värdefullt att erbjuda stödjande åtgärder till människor som har förlorat sin partner, menar Miia Kivipelto.

Allt större problem

I takt med att livslängden ökar i olika delar av världen blir demens ett allt större hälsoproblem. År 2005 var uppskattningsvis 25 miljoner människor drabbade av demens och antalet drabbade förväntas öka till 81,1 miljoner år 2040.