Svårare att få antibiotika 2011

HÄLSA

Kraven på landstingen hårdnar

Säkerheten på svenska sjukhus måste bli bättre. Det anser regeringen som nu satsar en halv miljard kronor på att läkarna bland annat ska bli mer restriktiva med antibiotika.

– Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot patientsäkerheten. Kan vi inte hejda utvecklingen kommer människor i allt större utsträckning att dö av ganska enkla infektioner, för att antibiotika inte längre biter, säger socialminister Göran Hägglund (kd) till Dagens Nyheter.

Han vill nu använda både piska och morot för att få till en förändring. Precis som med de pengar man tidigare anslagit för att bli av med köerna, måste landstingen även nu uppfylla vissa krav för att få ta del av pengarna. Ett sådant krav är att aktivera de så kallade Strama-grupperna. De ska arbeta för att minska användningen av antibiotika men för i dagsläget en tämligen slumrande tillvaro i många landsting.

– Vi kräver att gruppen har både finansiering och ett tydligt uppdrag, säger Göran Hägglund vidare.

Målet för det kommande året är att förskrivningen av antibiotika minskar med tio procent. Detta oavsett hur mycket varje landsting skriver ut i dag. Året därpå, 2012, kommer kraven skärpas ytterligare.