Så många är drabbade av diabetes i Sverige

Av: 

Karin Holmberg

Så många är drabbade av diabetes i Sverige.

Foto: Colourbox

Diabetes typ 2

Mellan 450 - 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes.
De allra flesta, runt 90 procent, lider av diabetes typ 2.
Men mörkertalet kan vara stort och sjukdomen ökar.

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Exakt hur många som har diabetes i Sverige är oklart men Diabetesförbundet anger att mellan 450 – 500 000 är drabbade. De flesta, runt 85 −90 procent, är drabbade av diabetes typ 2. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det.

Inte lika vanligt

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar men deras gemensamma nämnare är högt blodsocker. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen helt att bilda insulin. De drabbade behöver därför få insulin via injektioner. En person med diabetes typ 1 behöver tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom.

Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

De olika diabetstyperna har många gemensamma drag men det finns också stora skillnader. Till exempel på hur de behandlas och orsakerna till att någon får sjukdomen.

Diabetes typ 2 ökar

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och den som ökar mest i Sverige och i övriga världen. Ärftlighet är en av orsakerna till att man kan drabbas av diabetes men även levnadsvanorna anses spela en stor roll vid typ 2-diabetes. Risken ökar om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. Risken att insjukna ökar med åldern och Diabetesförbundet räknar med att omkring tio procent av befolkningen över 75 år får diabetes.

Inte helt borta

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov.

Ungefär en tredjedel av de som drabbas av diabetes typ 2 kan med hjälp av ökad motion, viktnedgång och bra kosthållning få den egna insulinproduktionen att räcka till igen och få blodsockernivåerna mer normala.
Ytterligare en tredjedel behöver, utöver livsstilsförändringar och viktnedgång, ta tabletter för att hålla blodsockret i schack.
En tredjedel av de som drabbas av diabetes typ 2 behöver, precis som alla de som lider av diabetes typ 1, få injektioner av insulin.

Diabetes typ 1

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Av någon okänd anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist.

Symtomen på sjukdomen visar sig först när 70-80 procent av de insulinproducerande cellerna förstörts. De första tecknen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång.

Ungefär 50 000 svenskar är drabbade av diabetes typ 1, av dem är cirka 7000 barn. Ärftligheten vid typ 1-diabetes är komplicerad och till stora delar fortfarande okänd.

Alla som drabbas av diabetes typ 1 behöver behandlas med injektioner av insulin.

Symtom

Även om diabetes typ 1 och diabetes typ 2 skiljer sig mycket åt så är symtomen på sjukdomen samma: ökad törst, stora urinmängder och trötthet. Vid diabetes typ 2 kommer symtomen ofta långsamt och under lång tid och många är drabbade av diabetes typ 2 utan att själva veta om det.

Källa: Diabetsförbundet, 1177.se

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert:

LÄS VIDARE

Hälsoguruns nya supermetod

ÄMNEN I ARTIKELN

Diabetes typ 2

Diabetes

Diabetes typ 1