Kvinnliga rökare riskerar hjärtat

Kvinnliga rökare löper 25 procent större risk än rökande män att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, enligt granskning av många års forskarstudier i ämnet.

Men studien ger inga säkra svar på orsaken till den ökade risken.

En amerikansk forskargrupp har analyserat 75 studier gjorda under åren 1966–2010 med totalt 2,4 miljoner deltagare, varav 44 000 drabbats av hjärt-kärlsjukdomar. Genomgången, som publiceras i tidskriften Lancet, visar att risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom är klart högre hos kvinnliga än hos manliga rökare.

Och ju länge kvinnorna fortsätter att röka, desto högre risk att utveckla hjärt-kärlproblem jämfört med män som rökt lika länge, visar studien. Riskskillnaden mellan kvinnor och män ökade med två procent för varje år de rökte.

Skillnaden kan öka

Forskarna betonar att skillnaden i risk kan vara ännu högre. Kvinnor röker generellt färre cigaretter per dag än män och i många länder har rökningen bland kvinnor ännu inte tagit fart. Men eftersom tobaksindustrin riktar in sig på unga och särskilt kvinnor kan rökandet i de grupperna öka rejält framöver.

Studien ger inga säkra svar på varför risken för hjärt-kärlsjukdom är större bland de kvinnliga rökarna. Forskarna spekulerar i att biologiska skillnader kan ligga bakom.

Inga säkra svar

En annan teori är att kvinnor drar i sig större mängder cancerframkallande och andra giftiga ämnen ur samma antal cigaretter än vad män gör. Det kan förklara varför kvinnliga rökare löper dubbelt så stor risk som män att få lungcancer.

– Det är nog den största metastudien jag känner till och slutsatserna verkar väldigt trovärdiga. Det visar att vi måste skärpa oss för att få kvinnor, framför allt unga kvinnor, att sluta röka, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska universitetssjukhuset och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet.

TT