Kejsarsnitt allt vanligare

HÄLSA

- Orsaken är stress, oro och sömnsvårighet bland förstföderskor.

Foto: Med stödsamtal hos kurator eller psykolog hade man antagligen kunnat minska antalet akuta kejsarsnitt, säger barnmorskan Anne-Marie Wangel.

I en ny undersökning från Malmös höskola såg man tydliga samband mellan kvinnor som hade rapporterat psykisk ohälsa till sina barnmorskor och som senare genomgick ett kejsarsnitt.

Forskare menar nu att mer måste göras för att identifiera psykisk ohälsa under graviditeten.

Antalet kejsarsnitt har under de senaste decennierna ökat markant i Sverige. Anne-Marie Wangel, barnmorska och forskare på Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola har uppmärksammat att även psykisk ohälsa bland kvinnor i fertil ålder har ökat. Tillsammans med kollegor vid Skånes universitetssjukhus, vid Malmö och Lunds universitet har hon gjort en studie bland 6467 kvinnor.

– Våra studier visar att risken för akut kejsarsnitt har ökat signifikant för förstföderskor om kvinnan vid sina kontroller hos mödravården berättat att hon känner sig orolig, stressad eller har sömnsvårigheter, säger Anne-Marie Wangel.

Kvinnor som fått stöd eller antidepressiva läkemedel under sin graviditet anses dock inte att löpa ökad risk för akut kejsarsnitt.

Fler studier behövs

Anne-Marie Wangel menar att mer måste göras för att identifiera psykisk ohälsa under graviditeten.

Hon säger att kvinnor faktiskt berättar för sina barnmorskor hur de mår.

– Hade man haft ett system att fånga upp dessa kvinnor och till exempel erbjudit dem riktade stödsamtal hos kuratorer eller psykolog hade man antagligen kunnat minska antalet akuta kejsarsnitt, säger hon.

Wangel ska följa upp studien och göra utredningar för att se om det finns enskilda faktorer som utmärker sig och påverkar den ökade risken för kejsarsnitt. Malmös kvinnor representerar Sverige som en av de fem europeiska länder som ingår i en EU-studie.