Operation ger feta nytt liv

HÄLSA

Fetma har blivit en tickande hälsobomb. Antalet feta personer har nästan fördubblats på 20 år i Sverige.

För många finns bara ett alternativ – operation.

– Operation är den effektivaste metoden att bättre bibehålla en viktnedgång. Efter tio år har man en bestående viktminskning på minst 20 kilo, visar nya studier. Det är ett mycket bra resultat, säger Sven Gustavsson, docent och ansvarig för fetmaoperationer på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kraftig övervikt är en kronisk sjukdom. Cirka 1 000 personer opereras för fetma varje år i Sverige.

Men behovet är större. Det finns också en ny, växande grupp människor som lider av så svår fetma av de vanliga operationsmetoderna inte räcker till.

Det är personer som har ett BMI på över 50-55 eller övervikt på över 50-100 kilo.

– De kan minska snabbt i vikt med operation, men många går sedan upp i vikt igen, säger Sven Gustavsson.

Ett omfattande ingrepp

För dem finns nu en ny operationsmetod, förkortad BPD-DS, som ger en definitiv viktnedgång och som har börjat användas i Sverige. Ingreppet är omfattande och permanent. Magsäcken delas och större delen av tunntarmen kopplas bort från matsmältningen.

Måste äta extra vitaminer

– Man tvingas dels att äta mindre och blir fortare mätt. Dels tas bara en mindre mängd näring upp i kroppen. Det gör att man bibehåller vikten och inte går upp igen.

Patienterna följs noga på grund av risken för näringsbrist.

– De behöver extra proteiner, vitaminer och mineraler, säger Sven Gustavsson.

Att kombinera lågkaloridiet med vanlig operation är ett annat sätt.

– Man får då först med diet en snabb, men kortsiktig viktnedgång. Med operation kan man sedan minska vikten ytterligare. Den nya vikten bibehålls då bättre.

Bestående viktminskning

Viktminskning med operation är störst efter två år, visar nya studier. Då kan man ha gått ner cirka 40-50 kilo eller 14-15 steg på BMI-skalan, från kanske 45 till 30.

– Ett mycket bra resultat. Efter tio år kan en del dock ha gått upp hälften igen.

– Man har då ändå kvar en bestående viktnedgång på minst 20 kilo. Det betyder mycket, både hälsomässigt och psykologiskt, säger Sven Gustavsson.

Har lättare att hålla vikten

Läs också

Ann-Cathrine Björnör Carlsson