Hitta glädjen i livet igen

HÄLSA

Hälsa har råden som kan hjälpa när allt känns tungt

Depression, ångest, oro och självmordstankar. Allt fler mår psykiskt dåligt i Sverige och förskrivningen av antidepressiva har ökat markant, framför allt bland unga tjejer och kvinnor.

Psykisk ohälsa står i dag för den näst största sjukdomsbördan i samhället. En stor del av de som är långtidssjukrivna mår dåligt psykiskt. Utmattningsdepression är en stor bov i dramat. Depressioner, oro, ångest och sömnbesvär är andra.

– En av de vanligaste patienterna är mellan 20 och 40 år och har drabbats av utmattningsdepression eller utbrändhet, konstaterar Hälsas psykolog Kerstin Hellström.

Kvinnor mår sämst

Läkemedelsstatistik från Apoteket talar också sitt tydliga språk: Antidepressiva läkemedel skrivs ut och säljs som aldrig förr. Två av de största märkena ligger på andra och tredje plats på Apotekets 20-i-topplista för mest försålda läkemedel. Och det är kvinnorna som mår sämst, åtminstone om man ska gå efter vilka det är som köper läkemedlen.

Enligt Folkhälsoinstitutets rapporter är det unga korttidsutbildade kvinnor som mår sämst. Orsakerna kan vara många: negativ stress i arbetslivet, ekonomisk stress, missbruk, arbetslöshet, livskriser och relationsproblem.

– Många unga jobbar för mycket. Det är inte så lätt att säga nej och sätta gränser när man är ny på arbetsmarknaden. Men det kan straffa sig.

Kerstin Hellström menar att man måste finna en balans i sitt liv. Den bästa mixen är en del arbete, en del fritid och en lika stor del sömn.

– Jag brukar säga att det ska vara åtta timmar av varje sak. Någon gång, men inte i längden, går det att jobba mer eller sova mindre.

Att få hjälp när man mår dåligt och är sänkt är inte lätt. För att inte säga nästan omöjligt. Ännu en faktor som bidragit till att förskrivningar på antidepressiva medel har ökat. I stället för terapi skrivs medicin ut och den akuta krisen kan för tillfället vara avhjälpt.

– Det är inte ovanligt med köer på minst sex månader. Jag får ofta neka patienter, det är hemskt ledsamt.

Eget ansvar är a och o

Att själv ta ansvar för sin psykiska hälsa är a och o. Att förlita sig på att någon annan eller att samhället ska göra det är svårt. Inte minst eftersom psykiatrin i nästan hela landet har långa väntetider och för få anställda.

Men hur ska man bära sig åt ?

– Om du mår så dåligt att du inte orkar, försök söka hjälp. Om du tror att du kan hantera det, försök se över hur du lever, hur du vill att ditt liv ska se ut och börja sortera. Lär dig säga nej.

Malin Byström

ARTIKELN HANDLAR OM