Åt Strattera - tog sitt liv

Publicerad:
Uppdaterad:

Adrian, 12, använde medicinen i 115 dagar

Flera personer som har behandlats med Strattera har tagit sina liv.

En av dem är Adrian, 12.

– Min sons självmord kom som en blixt från klar himmel, säger en av föräldrarna.

SJÄLVMORDET KOM PLÖTSLIGT Adrian David Wade, 12, fick diagnosen ADHD och ordinerades Strattera. Han visade inga självmordstendenser före självmordet.
Foto: Privat/Björn Lindgren
SJÄLVMORDET KOM PLÖTSLIGT Adrian David Wade, 12, fick diagnosen ADHD och ordinerades Strattera. Han visade inga självmordstendenser före självmordet.

De som har ADHD har problem med uppmärksamheten, impulsivitet och överaktivitet.

Hittills har patienterna främst medicinerats med de centralstimulerande narkotiska preparaten amfetamin eller Ritalina.

Även om det har handlat om små ickeberoendeframkallande doser så har det varit en kontroversiell behandlingsform.

Inga symtom på depression

Den nya medicinen Strattera innehåller ingen narkotika – men kan i stället ge en rad oönskade biverkningar.

Adrian David Wade, 12, hade tagit Strattera i 115 dagar när han plötsligt begick självmord den 23 oktober 2004.

Fallet beskrivs på hemsidan ritalindeath.com vars grundare Lawrence Smith har prisats för sitt engagemang kring ADHD-mediciner.

2003 mottog han en utmärkelse av Priscilla Presleys organisation för mänskliga rättigheter.

På pristagarens amerikanska hemsida berättar den 12-årige pojkens ena förälder:

– Adrian kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Han är saknad och älskad av både sin familj och sina vänner.

Pojken hade fått diagnosen ADHD och blev ordinerad att ta Strattera varje dag.

”Håll barnen under uppsikt”

Enligt föräldrarna hade han inte visat några typiska symtom på depression – utan självmordet kom bara plötsligt.

– Om ert barn tar Strattera, håll dem under mycket god uppsikt, varnar föräldern.

Preparatet har ännu inte godkänts i Sverige och ges därför bara på licens till drygt 600 patienter, varav 450 barn.

Läkemedelsverket har på mindre än ett halvår gått ut med två meddelanden om ”ökad risk för självmordsrelaterade händelser vid behandling med Strattera”.

Trots riskerna så överväger Läkemedelsverket att snart godkänna preparatet.

– I det här fallet har man gjort en omsorgsfull genomgång av alla data och kommit fram till att har du en ADHD som kräver läkemedelsbehandling, då överväger nyttan, säger Jane Ahlqvist-Rastad, specialistläkare på Läkemedelsverket.

– Men man vill att läkaren ska ha skärpt uppmärksamhet på patienter som har en depression och är känslomässigt labila och övervaka dem särskilt noga.

Vill ha varningstexter

Den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA, har krävt att Eli Lilly nu måste ha varningstexter för risker för självmordsbeteende i sin produktinformation.

En undersökning visade att närmare 0,44 procent av dem som tog Strattera visade självmordsbeteende.

Motsvarande siffra för en kontrollgrupp som inte tog preparatet var 0 procent.

Internationellt har det fram till den 25 oktober 2005 totalt rapporterats om 431 fall av självmordsbeteende bland patienter som har tagit Strattera.

Av dessa var 20 fullbordade självmord, enligt brittiska läkemedelsverket.

Amerikanska läkemedelsverket, FDA, har rapporterat om om 992 fall av aggression och våldsamt beteende bland dem som har tagit Strattera.

Flera fall av hallucinationer

Men också om 360 fall av psykotiska tillstånd, manier och hallucinationer.

Här är några exempel som läkare har redogjort för:

En 9-årig flicka utvecklade hallucinationer. Hon sa till sin mamma att det kändes som någon försökte hugga sönder handlederna. Hon slutade med Strattera efter tre dagar.

En 12-årig pojke fick förföljelsemani och hallucinationer efter tre månaders behandling med Strattera.

En 7-årig flicka började några timmar efter sin första dos av Strattera prata oavbrutet. Två timmar efter att ha tagit den andra dosen började hon springa snabbt, stannade och föll till marken. Flickan sa att hon hade sprungit in i en vägg – men det fanns ingen vägg där.

Efter detta avbröts Stratterabehandlingen.

En 8-årig pojke började utveckla hallucinationer omgående när han fick Strattera. Behandlingen avbröts.

En 9-årig flicka fick både hörsel- och synhallucinationer efter 3–4 veckors behandling med Strattera.

Läs mer:

Richard Aschberg

Publicerad: