Ensamhet är farligare än fetma

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa

Dubblar risken att dö i förtid

Ensam Social isolering är dubbelt så farligt som fetma och kan öka risken att dö i förtid med 50 procent, visar en ny amerikansk studie.
Foto: Pierre Heckler/Colourbox.com
Ensam Social isolering är dubbelt så farligt som fetma och kan öka risken att dö i förtid med 50 procent, visar en ny amerikansk studie.

Fetma, rökning och alkoholism är kända riskfaktorer för dig som vill leva ett långt liv.

Men ensamhet är farligare.

Social isolering är dubbelt så farligt som fetma och kan öka risken att dö i förtid med 50 procent, visar en ny amerikansk studie.

Familj, vänner, grannar och kollegor är alla viktiga för att hålla vår hälsa i topp.

Nu visar en ny amerikansk studie att de kan öka våra chanser till ett långt och rikt liv med hela 50 procent.

Lika farligt som alkoholism

Amerikanska forskare har analyserat resultaten från 148 studier om hur hälsan påverkas av ensamhet.

Studien som baseras på över 300 000 människor presenteras i juliupplagan av PLOS Medicine. Den visar att social isolering är lika skadligt för din hälsa som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag.

Det är även mindre hälsosamt än att inte träna och dubbelt så farligt som fetma. Forskarna bakom studien anser därför att brist på socialt stöd borde läggas till listan över faktorer som leder till en för tidig död.

– Ensamhet påverkar i många saker det påverkar till exempel vår sinnesstämning. Man blir ledsen och deprimerad, det påverkar vårt beteende både på gott och ont och det finns även en fysiologisk påverkning till exempel på blodtrycket, säger Denny Vågerö professor i medicinsk sociologi till Svt:s Rapport.

Relationer ger livsmening

Vänner och familj kan ge en lugnande hand eller hjälp att finna mening i livet. Det är bristen på det stödet som gör att ensamhet kan bli farligt menar doktor Julianne Holt-Lunstad, från universitetet i Utah, som ledde studien.

"När man är knuten till en grupp och känner ansvar för andra människor ger det en känsla av mening som leder till att man tar bättre hand om sig själv", säger hon enligt Mail Online.

Studien baseras på analyser av 300 000 personers sociala nätverk under i snitt sju och ett halvt års tid.

De positiva effekterna av mänskliga relationer visade sig ha positiv effekt för alla, oavsett åldersgrupp, kön och övrig hälsa.

Doktor Timothy Smith, en av forskarna i studien, säger enligt Mail Online att människan ofta tar relationer för givna och att vi är som fiskar som inte tänker på vattnet vi simmar i.

Han menar att regelbunden kontakt med andra människor inte bara får oss att må bra psykiskt utan att det också har en direkt påverkan på vår fysiska hälsa.

Ogifta dör tidigare än skilda

Resultaten från studien innehåller inte uppgifter om relationerna som funnits varit bra eller dåliga, man har bara räknat de människor som testpersonerna haft regelbunden kontakt med under tiden för studien.

Det skulle kunna innebära att effekten av positiva relationer kan vara ännu starkare än vad som framkommit i resultatet.

Tidigare amerikanska studier har visat att människor som aldrig gifter sig löper större risk att dö unga än de som gifter sig men sedan skiljer sig.

Men förra året kom forskning som visade att kvinnor lider mer av ett dåligt äktenskap än deras män. Det ökar kvinnornas risk för att drabbas av hjärtsjukdomar.

Publicerad: