Håll koll på vikten med terapi

HÄLSA

Övervikt handlar ofta mer om känslor än om kalorier. Därför finns en rad psykologiska metoder för den som vill gå ner i vikt.

Kropp & Hälsa har träffat tre kvinnor som har testat metoderna med framgång.

Många överviktiga har provat massor av dieter, kan allt om kalorier och känner väl till riskerna med övervikt. Ändå kan det vara svårt att hålla vikten – för övervikt handlar om mycket mer än felaktig kost.

–Vill man komma till rätta med problemen måste man förstå vilken funktion ätandet fyller i personens vardag, det vill säga i vilka situationer man äter och vilka tankar och känslor man har då, säger beteendevetaren Klara Halvarsson Edlund, som är inriktad på KBT, kognitiv beteendeterapi.

Hon arbetar på Överviktsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där KBT används mot övervikt och hetsätning.

Beteendeexperiment

Till skillnad mot traditionell psykoterapi tittar man inte så mycket på barndomen, utan på de problem som finns här och nu. Patienterna gör också beteendeexperiment på egen hand.

–De får exempelvis under­söka vad som händer om de inte äter när suget sätter in. De kan få i uppgift att ställa en äggklocka på fem minuter och vänta och se vad som händer.

Patienten får hemuppgifter

I terapin ingår även att skriva matdagbok och göra hemuppgifter.

–Uppgiften kan vara att gå till badhuset och undersöka om människor tittar på dig så mycket som du tror, säger Klara Halvarsson Edlund.

Kognitiv terapi är en annan metod som används vid övervikt. Den påminner om KBT. Skillnaden är att man tittar mer på tankarna och gör färre beteendeövningar.

–Det är ett nytt sätt att se på övervikt, säger socionomen

Lisbeth Stahre, som har utvecklat metoden.

Hon har skrivit boken ”Övervikt handlar om känslor”, som bygger på forskningsstudier vid Karolinska universitetssjukhuset. Studierna visar att metoden är mycket effektiv även på lång sikt. Även efter avslutad behandling fortsätter patienterna att gå ner i vikt.

–Min erfarenhet är att över­ätande ofta hänger ihop med otillfredsställelse och nedstämdhet. Maten är en kompensation som dövar dagens negativa händelser, säger Lisbeth Stahre.

Inget kaloriräknande

Patienten får bland annat en frågemanual att gå igenom varje kväll.

Man analyserar dagens händelser och de känslor de väckte. Däremot behöver man inte räkna kalorier, men Stahre rekommenderar att man väger maten.

–Det är det minst komplicerade sättet att hålla koll på hur mycket man får i sig, säger hon.

Får inte bli en stressfaktor

Överviktiga har ofta stora krav på sig själva.

För att kompensera att man är tjock försöker man vara extra duktig. Viktnedgången kan därför bli en extra stressfaktor: man måste lyckas och helst ska det gå undan.

–Första steget är att acceptera sin övervikt, träda fram och våga synas. Sedan ska man gå lugnt och metodiskt till väga. Viktnedgången får inte vara en stressfaktor i sig. Stress är en lika stor hälsorisk som övervikt, säger Lisbeth Stahre.

Vivvi Toikkanen