Farligt låta spädbarn sova hos föräldrarna

Av: Caroline Hougner

Publicerad:
Uppdaterad:
Härligt, härligt, men farligt, farligt... att låta bebin sova i samma säng.
Foto: THINKSTOCK
Härligt, härligt, men farligt, farligt... att låta bebin sova i samma säng.

Barns hälsa

Spädbarn ska inte sova hos sina föräldrar.

Risken för plötslig spädbarnsdöd är allt för stor slår en internationell forskargrupp fast.

Socialstyrelsen ser nu över sina råd till nyblivna föräldrar.

Mysigt är det, men vänta ändå med att låta den lille sova i er säng. En färsk undersökning visar att det kan vara farligt för de allra minsta.

Och det handlar inte bara om föräldrarna är rökare, har druckit alkohol eller använt droger, som tidigare forskning antytt. Nej, den här undersökningen visar att så kallad samsovning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd oavsett andra riskfaktorer.

Fem studier ingår

Forskarna ingår i en internationell grupp som gått igenom data från fem undersökningar utförda i Europa och Nya Zeeland. De 1 473 fall av plötslig spädbarnsdöd som hittades jämfördes med en kontrollgrupp om 4 629 spädbarn. Däribland svenska, norska och danska barn.

Resultatet som nyligen publicerades i British Medical Journal visar att 22,2 procent av de barn som dog hade sovit tillsammans med en eller båda sina föräldrar natten det hände. I kontrollgruppen hade bara 9,6 procent av barnen sovit i föräldrarnas säng den dag de blev intervjuade.

Störst risk för nyfödda

Risken för plötslig spädbarnsdöd tycks högre ju yngre barnet är. De som var under tre månader och sov i föräldrarnas säng drabbades fem gånger så ofta, jämfört med de jämngamla bebisar som sov i egen säng.

Forskarna anser att barnmorskor och annan sjukvårdspersonal som pratar med nyblivna föräldrar tydligt ska avråda dem från att sova med barnet. I synnerhet de första tre månaderna.

Socialstyrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska se över de svenska rekommendationerna.

Tidigare har man inte velat avråda mammorna från att ha barnen hos sig i sängen för underlätta amningen, vilken anses skydda mot just plötslig spädbarnsdöd. Men det kan ändras enligt professor Göran Wennergren vid Göteborgs universitet som är ordförande i arbetsgruppen.

– Vi har tagit intryck av ny internationell forskning på området, däribland den aktuella studien, som pekar på att samsovning sannolikt är en viktigare riskfaktor än vad amning är som skyddsfaktor, säger han till Dagens Medicin.

Plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt. I Sverige drabbas ungefär ett av 4 000 barn. De flesta är mellan 1 och 4 månader gamla och har inte visat några tecken på att må dåligt innan de hittas döda i sängen. Vad som orsakar dödsfallen vet man inte.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN