Det här är TBE – fästingburen hjärninflammation

Av: 

Karin Holmberg

Förra året ökade fallen av TBE i Sverige.
Förra året ökade fallen av TBE i Sverige.

TBE

Förra året ökade antalet fall av TBE dramatiskt i Sverige.
391 fall rapporterades vilket var en ökning med 64 procent mot 2016.
Men vad är egentligen TBE och hur vet man om man drabbats?

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som drabbas får bara lindriga besvär med feber och huvudvärk men drygt en tredjedel av de drabbade får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Finns främst vid kusten

Smittan finns främst i Stockholm län , Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter. och de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Den senaste tioårsperioden har fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Till exempel finns smittan numera även i områden runt Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne.

Även i riskområdena är det liten risk att smittas men fallen har ökat dramatiskt de senaste åren. Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Förra året rapporterades 391 fall till Folkhälsomyndigheten vilket var en ökning med över 60 procent mot 2016.

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över fyra till fem grader. Förra året rapporterades det första fallet i april och det sista i december.

Vaccination bästa skyddet

Vaccination är det bästa skyddet mot TBE. Det är extra viktigt med vaccination om du vistas i områden med smittrisk. Barn från ett års ålder kan få TBE-vaccination. De vaccin som är tillgängliga ger bra skydd och har få biverkningar. Vacccinet ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet.
Du behöver ta flera sprutor för att få ett fullgott skydd därför är det viktigt att börja vaccinationen i god tid innan fästingsäsongen.

Kan ta tid innan man blir sjuk

Om man blir fästingbiten märker man oftast inte direkt om man blivit smittad av TBE. Det vanligaste är att sjukdomen bryter ut inom fyra till tio dagar efter smittotillfället men det kan dröja upp till en månad innan sjukdomen bryter ut. I ungefär en tredjedel av fallen sprids smittan till hjärnan eller hjärnhinnorna. Det kan påverka det centrala nervsystemet och ge gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrationsstörningar eller minnesstörningar. Var tionde smittad får olika förlamningssymtom.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige. Fler män än kvinnor får TBE. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare.

Finns inget botemedel

Det finns i dag inget sätt att bota TBE när den väl brutit ut. Kroppen måste själv läka infektionen. Man kan däremot få vård för de olika sjukdomstecken som visar sig. Om du får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation behöver du oftast sjukhusvård. Det kan ta flera månader innan du blir frisk. En del drabbas av bestående men efter sjukdomen.
Om du har haft TBE en gång är du immun för resten av livet.

Vanliga symtom:

  • Hög feber.
  • Svår huvudvärk
  • Kräkningar.
  • Ljuskänslighet och ljudkänslighet.
  • Förvirring.
  • Koncentrationssvårigheter

De första symtomen är ofta ganska vaga och allmänna med huvudvärk, trötthet feber och muskelvärk. Dessa symtom varar oftast ett par dagar eller en vecka.

Hos omkring en tredjedel av de smittade sprids även viruset till hjärnan. Ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit brukar då ovanstående nya symtom komma.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 1177.se

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Ny fästingsmitta sprider sig i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

TBE

Fästingar

Vaccin

Folkhälsomyndigheten