För lite sömn ger sämre hälsa

Risken för övervikt och depression ökar

Länge har man misstänkt att brist på sömn kan påverka människors hälsa på ett negativt sätt.

Flera nya studier visar nu att de som sover dåligt på nätterna riskerar att bli sjuka.

Depression, övervikt och svårigheter att kontrollera blodsockret. Det riskerar människor som sover för lite att drabbas av. I förlängningen kan det leda till vuxendiabetes och även svårigheter att behandla sjukdomen, visar nya forskningensresultat.

I den vetenskapliga tidskriften Archives of international medicine presenteras de nya rönen i totalt 14 artiklar, skriver Dagens Nyheter.

Drygt 1400 yrkesarbetande män och kvinnor valdes slumpvis ut i en amerikansk studie som visade att de som utvecklade andningssvårigheter och korta andningsuppehåll nattetid, löper dubbelt så stor risk att bli deprimerade än de som sover ostört.

Ju värre andningsstörningar, ju större risk löper man att drabbas.

– Störd sömn är väldigt ofta en orsak till depression, säger Torbjörn Åkerstedt som är professor i beteendepsykologi vid Karolinska institutet i Solna till DN.

Enligt honom finns det forskare som hävdar att man i vissa fall bör behandla deprimerade människor mot deras sömnstörningar.

Barn kan drabbas

En studie visar också att mammor till barn med kroniska lungsjukdomar, blir utmattade och deprimerade. Något som i förlängningen kan leda till att barnen bli sämre omhändertagna.

Enligt en annan studie leder sömnbrist till övervikt. Studien som omfattade cirka 1000 yrkesarbetande landsortsbor i USA, visade att de som sov över nio timmar per dygn har lägst BMI, ett mått som används för att mäta övervikt. De som däremot bara sov sju timmar per natt, var överviktiga.

– Sambandet kan förklaras av den så kallade snackseffekten, säger Peter Nilsson som är deocent vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Malmö universitetssjukhus till DN.

Han har forskat på sömnstörningar, övervikt och diabetes och berättar att de som inte sover tillräckligt länge blir mer hungriga. Mättnadscentrum i hjärnan påverkas, vilket leder till att man äter mer och då går upp i vikt.

– Jag tror i högsta grad att god sömn hänger ihop med god hälsa, säger han.

Läs mer:

Susanna Vidlund

Publisert:

Ämnen i artikeln