Så farlig är din medicin

HÄLSA

Pollenläkemedel kan ge gulsot och impotens

1 av 2 | Foto: Attjoo Pollenallergiker är beroende av läkemedel mot sin allergi. Men många av medicinerna har biverkningar.

Gulsot, impotens, aggressivitet och viktökning.

Det är några av de biverkningar som rapporterats för läkemedel mot pollenallergi.

- Men det finns ingen anledning att dra ner på normalanvändning av dessa läkemedel, säger Läkemedelsverkets expert Gunilla Sjölin-Forsberg.

Aftonbladet har med hjälp av uppgifter i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas tagit fram listan över pollenallergiläkemedlen som fått flest biverkningsrapporter sedan 2001. Sedan har vi ställt rapporterna i relation till försäljningen.

Cetirizin i topp

Högst upp på listan hamnar tre varianter av preparatet Cetirizin.

Men enligt Gunilla Sjölin-Forsberg bevisar det inte att Cetirizin på något sätt är farligare än andra vanliga läkemedel. Man kan över huvud taget inte dra några slutsatser om ett läkemedel fått några enstaka rapporter.

Däremot skulle det vara en varningssignal om ett läkemedel fått många biverkningsrapporter med en speciell typ av biverkan. Det ser hon inte något exempel på i Aftonbladets lista. Inte ens när det gäller Aerius, där 14 av 61 biverkningar gäller olika typer av hudpåverkan.

Går ej dra någon slutsats

- Jag skulle vara försiktig med att dra allt för stora slutsatser av det. Man måste ta hänsyn till vad det är för åkommor man behandlat. Vi vet inte fördelningen av besvär, vad man använt medlet för, om det är för nässelutslag eller hösnuva eller något annat, säger hon.

Medicinerna som har haft flest biverkningar

Läs mer:

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma