TÄNK DIG LYCKLIG!

HÄLSA

Metoderna som fungerar

Visst går det att träna upp din känsla av lycka. Forskare i psykoterapi har funnit flera metoder som hjälper dig på traven och ett av de viktigaste stegen är att leva här och nu. Carpe diem!

Lycka är mest en ouppnåelig känsla.

Tror du ja! Det går faktiskt att mäta sitt välbefinnande – och se till att det ökar.

Här kommer knepen som ger mer lycka.

Att vara människa innebär att uppleva både positiva och negativa känslor. Men när de negativa tankarna tar över kan tillvaron komma på kant.

I psykologins linda handlade det mesta om hur man skulle hantera och bota psykiska sjukdomar. Nu är vetenskapen intresserad av lycka. Och hur man får mer!

Köp Plus och läs hela texten