Socker största faran för hjärtat

Socker är sannolikt farligare för hjärtat än vad fett är.

Det framgår av en ny svensk studie som visar att hög sockerkonsumtion ger sämre blodfetter. Detta ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Studien, som publiceras i British Journal of Nutrition, bygger på analyser av kostvanor och blodfettsnivåer hos 4 301 normalfriska personer i åldrarna 46 till 68 år.

Personerna delades in i fyra grupper beroende på deras blodfettsprofil, från sämre till bättre. Profilen bestäms delvis av nivåerna av det så kallade "onda kolesterolet", LDL. Tidigare studier har belagt att storleken och tätheten på LDL-partiklarna har betydelse. Ju mindre och tätare partiklarna är, desto skadligare är de.

Socker värre än fett

Det visade sig att personerna med de sämsta profilerna åt mer socker än de andra. Skillnaderna var inte hisnande stora, men forskarna tror att de har stor betydelse. Däremot förefaller inte fettkonsumtionen spela någon avgörande roll.

– Det är lite förvånande. Det verkar som om det är viktigare att undvika socker än fett, säger Emily Sonestedt, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och ledare för studien.

I de flesta kostråd som finns tillgängliga brukar det heta att det är viktigt att dra ner på fettätandet om man vill undvika problem med hjärtat och blodomloppet.

– Det är sant att fettet ökar nivåerna av LDL, men då handlar det främst om de stora LDL-partiklarna som inte tycks vara skadliga på det sätt som de mindre partiklarna är, säger Sonestedt.

Nyttig alkohol

Resultaten bekräftar också att måttliga mängder av proteiner och alkohol är bra för hjärta och blodkärl.

– Lite alkohol är inte så dumt. Det har flera studier visat, säger Sonestedt.

Svenskarnas konsumtion av socker har legat relativt konstant sedan 1980. Siffran varierar mellan 37–45 kilo per person och år, enligt Jordbruksverkets statistik. Det senaste mätvärdet är från 2009 då vi konsumerade totalt 40 kilo socker och sirap per person.

Däremot består konsumtionen i dag till betydligt högre del av läsk och godis än rent socker.

TT