Äldre diskrimineras i bröstcancervården

Av: Amanda Elander

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Peter Knutson
Barbro Westerholm (fp) är engagerad i kampen mot åldersdiskriminering inom vården.

Äldre kvinnor får sämre bröstcancervård än yngre. Det visar en rapport sammanställd av Cancerfonden.

– Jag tycker att det är ett uttryck för att äldre kvinnor är mindre värda, säger riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp) och får medhåll från bröstcancerforskaren Irma Fredriksson.

Ju äldre vi blir desto högre är risken att drabbas av bröstcancer. Ungefär hälften av alla som får cancertumörer i brösten är över 65 år. Trots det finns få kliniska studier på kvinnor över 65 år.

– I dag behandlas äldre kvinnor med bröstcancer på basen av studier på yngre kvinnor. Det är inte lämpligt att direktöversätta behandlingen, säger bröstcancerforskaren Irma Fredriksson.

”Cancern tar inte hänsyn till kronologisk ålder”

Forskningen är koncentrerad på kvinnor mellan 40 och 74 år, något som Socialstyrelsens rekommendationer om mammografi baseras på. Men landstingen får själva bestämma övre ålder på dem de vill kalla. I Stockholm, till exempel, erbjuds bara kvinnor upp till 69 år mammografiscreening.

– Men internationella studier visar att också äldre kvinnor har nytta av mammografi, säger Barbro Westerholm, som är engagerad i kampen mot åldersdiskriminering inom vården.

Diskrimineringen lever kvar

2006 kom en studie från Uppsala- och Örebroregionen som påvisade att det är skillnad i cancervården för unga och äldre kvinnor.

– Då behandlade man kvinnor utifrån deras ålder, men man måste ta hänsyn till hur tumören ser ut och hur kvinnan mår i övrigt, säger Irma Fredriksson.

Men trots de nya riktlinjerna lever den åldersanpassade behandlingen kvar, uppger Cancerfonden i sin rapport.

Tumören upptäcks senare

Och äldre kvinnors prognos ser sämre ut än yngres. Enligt Irma Fredriksson finns det flera anledningar till det.

– Äldre kvinnors cancertumörer upptäcks senare och de får sämre behandling. Att kvinnor över 74 år inte erbjuds mammografi kan delvis bero på att man är orolig för att äldre inte skulle komma till undersökningen, säger hon.

– Men jag tror att de som alltid gått på kontroller tidigare skulle fortsätta att gå om de fick kallelser efter 75 års ålder.

”En 70-åring står inte med ena foten i graven”

Irma Fredriksson tror att vi kan förebygga återfall av bröstcancer hos kvinnor i hög ålder. Därför är det värdefullt att alla kvinnor får en lika intensiv behandling, oavsett ålder.

– I dag står inte en 70-åring med ena foten i graven. Många är pigga, vitala och lever ett rikt liv. De har en lång förväntad överlevnad, säger hon.

Både Irma Fredriksson och Barbro Westerholm har svårt att svara på varför äldre kvinnor försummas i bröstcancervården. Men Barbro Westerholm anser att åldersdiskrimineringen finns inom hela vården.

– Jag tror att det handlar om omedvetenhet, om värderingar som sitter i ryggmärgen. Det är helt enkelt en fråga om jämställdhet, säger hon.

Fotnot I september i år tillsatte integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni en utredning om vidgning av diskrimineringslagarna på grund av ålder. I augusti nästa år ska den vara klar.

Irma Fredrikssons råd:

Publicerad: