De 20 farligaste läkemedlen lista

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Misstänkta läkemedelsbiverkningar som lett till döden för patienten under de senaste tio åren. På listan finns de 20 mest rapporterade läkemedlen perioden 1 januari 1993 till och med i går.

WARAN

Antal misstänkta dödsfall: 455

Läkemedlets användning: Mot ökad benägenhet för blodproppar.

Läkemedlets verkan: Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.

TROMBYL

Antal misstänkta dödsfall: 72

Läkemedlets användning: Används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Trombyl bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats

Läkemedlets verkan: Är ett så kallat blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.

APEKUMAROL

(säljs inte längre)

Antal misstänkta dödsfall: 61

Läkemedlets användning: Säljs inte längre.

Läkemedlets verkan: Användes till att behandla smärta och svullnad i samband med reumatiska sjukdomar eller andra sjukdomar i rörelseapparaten.

ACTILYSE

Antal misstänkta dödsfall: 45

Läkemedlets användning: Vid akut hjärtinfarkt och blodproppar i lungan.

Läkemedlets verkan: Blodförtunnande medel som löser upp blodproppar. Läkemedlet ges endast av sjukvårdspersonal.

HEPARIN LEO

(Samma sorts medicin som Heparin Pharmacia)

Antal misstänkta dödsfall: 40

Läkemedlets användning: Vid risk eller behandling av blodproppar.

Läkemedlets verkan: Ett blodförtunnande medel som används då det finns en risk för blodpropp. Läkemedlet ges endast av sjukvårdspersonal.

VOLTAREN

Antal misstänkta dödsfall: 35

Läkemedlets användning: Dämpar inflammation, lindrar smärta och sänker feber. Avänds också i samband med reumatiska sjukdomar

Läkemedlets verkan: Används för att behandla smärta och svullnad. Minskar smärta och blödningsmängd i samband med menstruation.

STREPTASE

Antal misstänkta dödsfall: 31

Läkemedlets användning: Vid akut hjärtinfarkt och blodproppar i lungan.

Läkemedlets verkan: Blodförtunnande medel som löser upp blodproppar. Läkemedlet ges endast av sjukvårdspersonal.

CIPRAMIL

Antal misstänkta dödsfall: 25

Läkemedlets användning: För behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall.

Läkemedlets verkan: Tillhör gruppen antidepressiva preparat som korrigerar den kemiska obalansen i hjärnan som orsakar symtomen. Depressioner/panikångesttillstånd anses bero på brist på olika signalsubstanser i hjärnan. Cipramil ökar halten av serotonin.

FRAGMIN

Antal misstänkta dödsfall: 20

Läkemedlets användning: Är ett antitrombosmedel (medel mot blodpropp).

Läkemedlets verkan: För behandling av blodpropp i djupa vener (blodkärl) och lungor. Förebyggande av koagulation vid dialys eller blodfiltrering vid nedsatt njurfunktion. Förebyggande av blodpropp vid kirurgiska ingrepp. Behandling av instabil kranskärlssjukdom.

METHOTREXATE

WYETH LEDERLE

Antal misstänkta dödsfall: 18

Läkemedlets användning: Används vid reumatism, psoriasis och även i högre doser för behandling av cancer.

Läkemedlets verkan: Ett celldödande medel som används vid tumörsjukdomar, kan också användas vid aktiv kronisk ledgångsreumatism hos vuxna och vid utbredd kronisk psoriasis då annan behandling är otillräcklig eller olämplig.

KLEXANE

Antal misstänkta dödsfall: 17

Läkemedlets användning: För behandling av blodpropp och vid risk för blodpropp.

Läkemedlets verkan: Det verksamma ämnet i lkemedlet är enoxaparin som minskar blodets förmåga att levra sig.

GLUCOPHAGE

Antal misstänkta dödsfall: 14

Läkemedlets användning: Används vid diabetes mellitus (sockersjuka) hos vuxna.

Läkemedlets verkan: Sänker blodglukos (blodsockret) hos diabetiker utan att förorsaka för lågt blodsocker.

LEPONEX

Antal misstänkta dödsfall: 14

Läkemedlets användning: Används vid schizofreni samt psykotiska besvär som uppkommit under behandling av Parkinsons sjukdom.

Läkemedlets verkan: Hör till typen av läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet.

HEPARIN PHARMACIA

(Samma ämne som Heparin Leo)

Antal misstänkta dödsfall: 13

Läkemedlets användning: Vid risk för eller behandling av blodproppar.

Läkemedlets verkan: Ett blodförtunnande medel som används då det finns en risk för blodpropp. Läkemedlet ges endast av sjukvårdspersonal.

RAPILYSIN

Antal misstänkta dödsfall: 13

Läkemedlets användning: Vid akut hjärtinfarkt.

Läkemedlets verkan: Löser upp blodproppar och ges främst vid akut hjärtinfarkt. Läkemedlet ges vanligtvis endast på sjukhus.

PLAVIX

Antal misstänkta dödsfall: 11

Läkemedlets användning: Förhindra bildning av blodproppar.

Läkemedlets verkan: Förhindrar bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till slaganfall (stroke) eller hjärtattack.

ZINACEF

Antal misstänkta dödsfall: 11

Läkemedlets användning: Vid svåra bakteriella infektioner.

Läkemedlets verkan: Antibiotika som används vid mycket svåra infektioner orsakade av bakterier. Läkemedlet ges endast av sjukvårdspersonal.

RaMICADE

Antal misstänkta dödsfall: 11

Läkemedlets användning: För behandling av Crohns sjukdom, reumatoid artrit och pelvospondylit.

Läkemedlets verkan: Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som angriper tarmen, läkemedlet minskar den inflammatoriska aktiviteten också vid andra sjukdomar.

VIOXX

Antal misstänkta dödsfall: 11

Läkemedlets användning: Lindrar symtom orsakade av artros och kronisk ledgångsreumatism.

Läkemedlets verkan: Tillhör en läkemedelsgrupp som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) som minskar produktionen av så kallade prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.

HERACILLIN

Antal misstänkta dödsfall: 9

Läkemedlets användning: Infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

Läkemedlets verkan: Är ett kraftigt penicillin som motverkar bakterier.

LEXINOR

Antal misstänkta dödsfall: 9

Läkemedlets användning: Bakteriella infektioner.

Läkemedlets verkan: Antibiotika som dödar bakterier vid infektion i bland annat urinväg, prostata samt gonorré. Används också av resenärer till vissa länder för att motverka maginfektioner och turistdiarré.

CORDARONE

Antal misstänkta dödsfall: 8

Läkemedlets användning: För att behandla svåra störningar av hjärtrytmen.

Läkemedlets verkan: Är ett så kallar antiarytmikum som nedsätter hjärtats elektriska retbarhet varvid hastig och oregelbunden hjärtverksamhet motverkas.

Källa: Läkemedelsverket och FASS.

Sluta aldrig äta medicinen även om du drabbas av biverkningar

Publicerad: