Hitta din styrka – och visa den!

Nu är det dags att slänga den där Jante i väggen och våga säga vad du är bra på.
Nu är det dags att slänga den där Jante i väggen och våga säga vad du är bra på.

Lägger du också massor av energi på att försöka ­stärka dina dåliga sidor?

Sluta med det – ny forskning visar att den som i stället fokuserar på att använda sina styrkor får bättre resultat, tror mer på sig själv och är bättre på att hantera utmaningar. Så plocka fram dina bästa sidor och låt dem skina!

Trots att jantelagen har ett hårt grepp om många av oss visar psykologisk forskning att både ditt välbefinnande och dina resultat ökar när du känner till dina styrkor och goda egenskap­er.

Att hitta och använda sina individuella styrkor är nämligen en av grundstenarna inom den positiva psykologin, som utforsk­ar vad som får människor att må och fungera så bra som möjligt. Inom den tradition­ella psykologin har man länge lagt stor vikt vid att ­diagnostisera och ­behandla sjukdomar.

Psykologer med fokus på välbefinnande och livskval­itet insåg att det saknades kunskap om de mänskliga psykologiska ­resurser som gör att människor mår och fungerar optimalt – och gjorde en sammanställning över de resurser som finns i det mänskliga psyket. De tog fram en kart­läggning över 24 så kallade karaktärsstyrkor, där ­exempelvis mod, social komp­etens och ­ärlighet finns med och ett vetenskapligt test du kan göra gratis på nätet (www.viame.org) för att få reda på vilka av dessa 24 styrkor som ligger i topp för just dig.

Se dina egenskaper i nytt ljus

Styrketänket står inte bara i kontrast till en stor del av den sjukdomsfokuserade psykologiforskningen utan också till den vanliga, men felaktiga, inställningen att det är vikt­igare att jobba med sina sämre sidor än att stärka det som redan fungerar. Studier visar dock att personer som fokuserar på att ­använda och stärka det som är bra i stället för att kämpa med sådant de har svårt för både har mycket bättre resultat, tror mer på sig själva, mår bättre och tack vare ­medvetenheten om sina styrkor lättare kommer igen­om utmaningar och mot­gångar.

– Det handlar om att se egenskaper man redan visste att man hade som resurser och använda dem på nya sätt, säger Kristoffer Ekman som utbildar i styrkefokuserat ­ledarskap och forskar om styrkor vid ­Högskolan i Skövde.

Det flesta inser logiken i att den som ­känner till sina starka sidor och dolda resurser kommer ha nytta av att använda dem, men för många tar det ändå emot att framhäva sig på det här sättet och det kan kännas ovant att betona bra saker hos sig själv.

Men det är faktiskt helt normalt och mänskligt att ha styrkor.

– Att tänka på att det inte bara är du, utan ­alla människor som har styrkor gör det till något helt naturligt i stället för skrytsamt, säger Kristoffer Ekman.

Han påpekar vikten av att se sina styrkor som just styrkor och ­inte bara en lista av egenskaper. Det gör det möjligt att använda dem på nya sätt till exempel för att lösa ­problem på jobbet, hantera utmaningar ­eller komma på nya idéer.

Skriv ner det du är bra påAlla har vi alltså olika styrkor och det första steget är att hitta, identifiera sig med och vara stolt över sina ­styrkor, steg två är att använda dem på nya sätt för att må och ­prestera bättre.

– Gör en lång lista med alla dina styrkor och ­brainstorma kring hur du kan använ­­­­da dem i din vardag, tipsar Kristoffer ­Ekman.

En trevlig bieffekt av att regelbundet ­använda dina styrkor är att det är starkt kopplat till ökat välbefinnande. Lyckoforskningen visar nämligen att personer som använder sina styrkor mår bättre, har en djupare självinsikt och dessutom ökar sin förmåga till optimistiskt möjlighets­tänkande.

Så vet du vad du är bäst på

Tänk på en situation där du var den allra bästa versionen av dig själv och lyckades riktigt bra med något, till exempel hanterade en utmaning, uppnådde ett mål, behöll lugnet eller rodde i land ett projekt – i privatlivet, på jobbet eller i ett socialt sammanhang.

   Skriv ner vad som hände som en berättelse med en tydlig början, mitten och slut.

   Läs därefter igenom din berättelse och identifiera vilka av styrkorna du använde för att lyckas. Ju oftare du reflekterar över vilka styrkor du använder i olika situationer, desto lättare blir det att använda dem medvetet och på nya sätt.

De 24 styrkorna kan delas in i sex ­huvudkategorier. Här är hela listan med alla styrkorna:

Visdom

Kreativitet,

Nyfikenhet

Kritiskt ­tänkande

Kärlek till lärande

Perspektiv

Mod

Tapperhet

Ihärdighet

Integritet

Engagemang

Måttlighet

Förlåtelse

Ödmjukhet

Försiktighet

Självkontroll

Medmänsklighet

Kärleksfullhet

Vänlighet

Social ­intelligens

Rättvisa

Lojalitet

Rättvisa

Ledarskap

Transcendens

Uppskattande av skönhet och ypperlighet

Tacksamhet

Hopp

Humor

Andlighet

När du har hittat de rätta verktygen blir det lättare att nå toppen!
När du har hittat de rätta verktygen blir det lättare att nå toppen!

5 sätt att använda dina styrkor...

…för att få bättre självbild

Dina styrkor finns där vare sig du ser dem eller ej, men du har mycket mer nytta och glädje av dem när du känner till dem. Att se dina styrkor som konkreta verktyg skapar en känsla av kompetens, självrespekt och potential.

   Styrkefokus är dessutom ett fantastiskt sätt att ge även dina barn, vänner och kollegor en stark självbild och ökad tro på sig själva.

…inför en utmaning

Om du vet vad du är bra på och vilka styrkor du besitter har du ett gäng användbara egenskaper att ta fram när du står inför utmaningar. Kanske kan du använda ditt mod när du måste lämna ett knepigt besked, påminna dig själv om din envishet när du vill klara att springa ett lopp eller använda din kreativitet för att göra verklighet av en dröm.

!!! Skippa jante­tänket och våga prata med varandra om era starka sidor.

…på arbetet

På en arbetsplats där alla känner till sina egna och varandras styrkor är det lättare att samarbeta, skapa arbetsgrupper där deltagarna kompletterar varandra och delegera arbetsuppgifter.

   Det bidrar till att göra arbets­platsen mer effektiv, får med­­­­­­­­­­arbetarna att känna att de bidrar och hjälper er att må bättre på jobbet.

   Som en bonus kommer den klassiska arbetsintervjufrågan ”säg tre bra saker om dig själv” aldrig mer vara ett problem när du känner till dina styrkor.

…i relationer

Prata om era egenskaper och stärk er relation.
Prata om era egenskaper och stärk er relation.

Ett sätt att stärka relationen till en vän, partner eller annan person du vill komma nära och förstå bättre är att vara uppmärksam på deras styrkor.

   – Att se styrkor hos andra är ett sätt att få en mer positiv bild av människor runt omkring dig, berättar Kristoffer Ekman. Det kan också vara ett sätt att lära dig mer om styrkorna hos dig själv när du ser dem hos andra.

Skippa jantetänket och våga prata med varandra om era starka sidor, hur ni använder dem i vardagen, och nya sätt att dra nytta av dem.

…för att uppnå mål

– Forskning visar att personer som regelbundet använder sina styrkor sätter högre mål och dessutom klarar dem bättre, säger Kristoffer Ekman.

Styrkorna blir dina personliga superkraft­er som hjälper dig att komma dit du vill. Fundera på hur du kan dra nytta av styrkor som kreativitet, ärlighet eller nyfikenhet ­redan när du sätter dina mål och gör en plan för hur du ska använda dem på vägen dit.

LINNEA MOLANDER

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN