Friskt bröst togs bort - av misstag

HÄLSA

Prover förväxlades: "Det får inte hända"

1 av 2 | Foto: Ingen cancer Sahlgrenskas laboratorium förväxlade proverna och kvinnan fick sitt bröst bortopererat, helt i onödan. "Det här är något som inte får hända", säger Ninia Egnell på Bröstcancerföreningen.

GÖTEBORG

Kvinnan kom till Sahlgrenska i Göteborg för en rutinkontroll.

Och fick sitt friska bröst bortopererat.

Sjukhuset hade förväxlat labbproverna.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, hade tidigare operererat bort en tumör i bröstet. Nu skulle hon göra en efterkontroll.

– Vid en sådan här kontroll görs mammografi och ultraljud. Ultraljudet påvisade att det fanns en misstänkt förändring, säger Stig Holmberg, överläkare i kirurgi.

Visade på tumör

Ett cytologiprov pekade i samma riktning. Kvinnan hade troligen fått tillbaka sin bröstcancer.

– Sen togs det fatala provet, säger Stig Holmberg.

En bit av den misstänkta förändringen i bröstet plockades ut, vid en så kallad grovnålsbiopsi.

Provet med bröstvävnad skickades till patologlabbet. Svaret från labbet visade att kvinnan hade en ny tumör.

– När man får ett återfall av sin bröstcancer så är det rutinbehandling att vi gör det som vi egentligen kunde ha gjort från början.

– Vi tar bort bröstet, det som kallas mastectomi, säger Stig Holmberg.

Men kvinnans bröst var friskt. Hennes prov hade förväxlats på laboratoriet med ett annat prov på bröstvävnad. Taget samma dag.

Hur kunde det ske?

– Vi måste kunna förlita oss på de svar vi får från patologlabbet.

– Under tiden proverna bearbetas så står inte nummer och namn på proverna. Man måste hålla en rutin, som ett fotolabb, så att inte data förväxlas, säger Stig Holmberg.

"Hon är jätteglad"

Han pratade med sin patient i går.

– Hon är jätteglad att hon inte hade cancer men vill inte figurera i media, säger Stig Holmberg.

Den andra kvinnan - som lämnade det prov som visade på cancer - är också opererad. Det skedde omedelbart efter att förväxlingen upptäcktes.

Sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen: händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom.

– Patienten har genomgått en onödig mastectomi, skriver Stig Holmberg i anmälan.

Nu pågår en utredning på laboratoriet för att se varför det blev fel.

Ninia Egnell på Bröstcancerföreningen i Göteborg säger:

– Det här är något som inte får hända men troligen ligger den mänskliga faktorn - och fel rutiner - bakom.

Läs också:

Kerstin Danielson