"Kan KBT bota flygrädsla?"

HÄLSA

Läs chatten med KBT-terapeut Jenny Koertge

Mia säger: Jag är så otroligt blyg! Tycker att det hämmar mig i arbetslivet och privat, är det något jag kan göra för att träna på det?

Jenny Koertge säger: Ja, det går att träna på allting. Det viktigaste är att sätta upp det mål du strävar emot, och att sätta upp små delmål på vägen dit. Börja med det mål som känns lättast att nå idag. Identifiera situationer i vardagen där du aktivt kan träna på att låta blygheten gå över. Ju mer du tränar desto mer kommer det ge resultat. Blyghet är en naturlig känsla som går att minska och lära sig hantera över tid. Ju oftare du utsätter dig för och stannar kvar i de situationer där din blyghet väcks, desto lättare kommer det bli att hantera dem.

D säger: Hej Jenny, jag undrar hur jag skulle kunna få ordning på min extrema flygrädsla.. Tips?

Jenny Koertge säger: Det kan finnas olika skäl till flygrädsla. Ett är att man kan tycka det är obehagligt att sitta instängd, då är rädslan av mer klaustrofobiskt slag. Då kan man träna på andra situationer som liknar flygplanet, till exempel att åka tunnelbana eller hiss. Har man inte det problemet, utan är rädd för tekniskt haveri eller liknande, så finns det kurser som Luftfartsverket har. Där får man lära sig om flygteknik och hur kroppen reagerar under rädsla, och hur man kan lära sig hantera det. Kursen avslutas med en reell flygning. Det finns även privata KBT-terapeuter som jobbar med flygrädsla. Du kan gå in på www.kbt.nu för att se en fullständig förteckning över alla KBT-terapeuter i landet. I allmänhet fungerar flygrädsla som andra rädslor: det bästa sättet att övervinna det är att göra det – ofta. Då kommer rädslan sannolikt att minska.

Nadia säger: Hej! Är dålig självkänsla något som kan behandlas med KBT? I så fall hur?

Jenny Koertge säger: Dålig självkänsla innebär olika för olika personer. För att arbeta med ett problem är det först viktigt att tidigt beskriva: vad menar jag med problemet. Det vill säga; vad innebär dålig självkänsla för dig. Innebär det att du har svårt att stå upp för dig själv, så kan den rädslan övervinnas genom att systematiskt träna på att stå upp för sig själv i vardagliga situationer. Till exempel att säga nej om någon ber dig om en tjänst, be andra om tjänster, inte vara överdrivet ursäktande och så vidare. Innebär dålig självkänsla att du har negativa tankar om dig själv så kan du prova att utmana tankarna genom att till exempel ställa dig själv frågorna "stämmer min tanke?" och "vad har jag för bevis för att min tanke stämmer?" I vissa fall upptäcker du kanske att du är överdrivet kritisk mot dig själv och kan ersätta den negativa tanken med en mer realistisk tanke. Att arbeta med negativa tankar innebär hårt arbete och du gör klokt i att bära med dig en anteckningsbok där du skriver ner de negativa tankarna när de dyker upp. Och när de dyker upp, ifrågasätt dem och undersök faktaunderlaget omedelbart. I allmänhet tycker de flesta att det är lättare att träna att bete sig med mer självrespekt, då ändras upplevelsen av hela situationen, och därmed också tankarna och känslorna.

Tindra säger: Hur ska man lära sig att det är jag som bestämmer hur jag ska må, inte mamma, kompisar, killar osv..?

Jenny Koertge säger: Träna! Träna på att följa din egen inre röst och se vad som händer. Har du dansat efter andras pipa under en längre tid kanske det till en början känns otryggt och läskigt, men den känslan lär övergå i mer självtillit allteftersom du ser till vad du vill, och handlar därefter.

Lisa säger: Hej Jenny. Vad är det egentligen för skillnad på KBT och psykodynamisk terapi? När ska man använda respektive terapier?

Jenny Koertge säger: KBT karaktäriseras är en mål- och lösningsfokuserad terapiform, som utgår från att lösa problemet som det artar sig i här och nu-situationen. Terapeuten är aktiv, och du förväntas arbeta med att lösa ditt problem genom att göra hemuppgifter mellan varje session. KBT-metoderna uppdateras kontinuerligt i takt med nya forskningsrön på området. KBT-terapi syftar till att ge patienten själv så mycket kunskap han eller hon behöver för att lösa sin situation även om framtida problem skulle uppstå. KBT-terapin är ofta begränsad till mellan 10 och 20 sessioner. KBT är i allmänhet mycket svårare och dyrare att få tag på idag än psykodynamisk terapi, då endast ca fem procent av landets psykologer/terapeuter är KBT-utbildade. Vanligen måste du söka privat för att få KBT. Psykodynamisk terapi är av mer upptäckande karaktär och orienterar sig vanligtvis bakåt i tiden, för att där finna orsaker till de problem du har idag. Den är inte lika beforskad som KBT, och man vet därför mindre om dess effekter vad gäller symptomlindring. Terapeuten är i allmänhet passiv och icke styrande. Inga hemuppgifter förväntas mellan sessionerna. KBT har mest forskningsstöd vid depression, ångest, stress och sömnproblem. Båda terapiformerna används vid all psykiatrisk problematik.

rinoannah säger: Hej hej, jag undrar hur man får tag på KBT-terapi i sitt län och hur dyrt det är..?

Jenny Koertge säger: Du kan gå in på www.kbt.nu för att se en fullständig förteckning över alla KBT-terapeuter i landet. Privat kostar det vanligen mellan 700 kr och 1300 kr per session.

Moderator säger: Det var tyvärr dagens sista fråga, tack alla som ställt frågor och vi ber om ursäkt att alla inte fått möjlighet till svar från Jenny!

Jenny Koertge säger: Tack för alla era frågor och lycka till!

ARTIKELN HANDLAR OM