Drogerna så fungerar de

Av: 

Zendry Svärdkrona

Hälsa

Amfetamin

Beskrivning

Kemiskt medel som påverkar centrala nervsystemet.

Användning

Förekommer vanligen i form av gulaktiga kristaller och kan vara utblandat. Tabletter eller kapslar, sniffning eller injicering i venerna.

Effekter

Mindre doser framkallar rus och ökad energi. Kan ge sämre aptit och utvidgning av pupillerna. Större doser ger torr mun, feber, yrsel, högre hjärtverksamhet, darrningar, bristande koordination och kollaps. Kort tids missbruk leder till svajig gång och till att man stereotypt sysslar med något. Kroniskt missbruk kan ge liknande psykos som amfetamin.

Kokain

Beskrivning

Centralstimulerande medel från kokabuskens blad.

Användning

Förekommer ofta i form av fint, vitt kristalliskt pulver. Andas in, injiceras eller appliceras direkt på slemhinnorna i mun, ändtarm eller slida.

Effekter

Liknande effekter som amfetamin. Kroniskt missbruk leder till rastlöshet, extrem retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer och vanföreställningar, så kallad kokainpsykos.

Tydliga tecken på missbruk av kokain: tjock hals och rinnande näsa, eksem runt näsborrarna och hål i nässkiljeväggen.

Cannabis

Beskrivning

Hasch, marijuana och cannabisolja. Utvinns ur en hampväxt.

Användning

Röks vanligen i speciella pipor eller handrullade cigarretter. Kan sväljas. Hasch säljs i bruna småbitar. Marijuana liknar torkat hackat gräs eller örter.

Effekter

Man känner sig avslappnad och upprymd. Hjärtat slår snabbare, ögonvitorna blir rödaktiga. Man blir torr i hals och mun, får ökad aptit. Långtidsmissbruk gör personen avtrubbad. Orsakar ofta personlighetsförändring med vanföreställningar, oro och aggressivitet. Ökad risk att insjukna i schizofreni. Kan ge återtrippar flera veckor efter intaget.

Ecstasy

Beskrivning

Kemisk drog som går under beteckningen MDMA.

Användning

Förekommer oftast som tabletter, men ibland som vitt pulver i kapslar. Ofta är tabletterna en blandning av amfetamin och olika ecstasyvarianter.

Effekter

Från ett behagligt rus till akuta förgiftningssymptom. Upplevs första gångerna i tre faser: kortvarig förvirring, stickningar samt muskelryckningar som övergår i en känsla av välbefinnande. Följs av trötthet, sömnsvårigheter, ångest, hallucinationer och tillfällig psykos. Pupillvidgning, muntorrhet, ofrivilliga käkrörelser, darrningar, svettningar och kramp.

GHB

Beskrivning

Kroppsegen substans. Påverkar en rad centrala funktioner.

Användning

Förekommer som läkemedel vid insomnia och narkolepsi, dock ej i Sverige. Rent GHB är en klar lukt- och smakfri lösning. Finns också i pulverform för utblandning i vätska.

Effekter

Dosrelaterad, från avslappning och upprymdhet till sömn, muskelspasmer och medvetslöshet. I stor dos, framförallt i samband med intag av andra droger som alkohol, leder det till illamående, kräkning, allvarliga andningsbesvär, krampanfall, koma, våldsam aggressivitet och panikattacker. Svårt att upptäcka.

Opiater

Beskrivning

Heroin, morfin och kodein.

Utvinns från opievallmon.

Användning

Förekommer i form av mörkbruna stycken eller i pulverform, som röks eller äts. Heroin förekommer oftast som pulver som upplöses i vatten för injicering, röks eller sniffas.

Effekter

Ger en våg av välbehag. Hunger, smärta och sexuella begär försvinner. Vid högre doser känns kroppen varm och extremiteterna tunga. Man hamnar i ett omväxlande vaket och dåsigt tillstånd. Oro, gäspningar, depression, magkramper, rinnande näsa, sammandragna pupiller. Vid höga doser kan personen inte väckas.

Hallucinogener

Beskrivning

LSD, meskalin, psilocybin och PCP.

Användning

LSD säljs som små tabletter eller läskpappersbitar. PCP är ett vitt pulver som finns som vätska. Meskalin finns i vissa mexikanska tequila som är förbjudna i Sverige.

Effekter

Kan leda till förvirringstillstånd. Kraftiga effekter på psyket. Man förlorar självuppfattningen. Hörsel, smak, lukt och känsel förstärks. Förstorade pupiller, illamående, rodnad, ökat blodtryck och hjärtverksamhet, darrningar, svaghet, yrsel och frossbrytningar. Långvarigt missbruk ger psykoser. Kan orsaka återtrippar.

Crack

Beskrivning

En speciell form av kokain som framställs genom kokning.

Användning

Förekommer i grågula klumpar eller flingor. Röks, i vattenpipa eller i cigaretter, uppblandat med tobak eller marijuana.

Effekter

Framkallar aggressioner, man tappar kontrollen helt. Många mord i USA har skett under crack-rus. Ger ett mycket snabbt beroende.

Sammanställning: Petra Holm

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Läs mer:

Publisert: