Ny studie: Du kan dö av brustet hjärta

HÄLSA

Större risk att dö med partnern på sjukhus

Visst kan man dö av brustet hjärta.

En ny amerikansk studie visar att en äldre människa vars make hamnar på sjukhus själv löper större risk att bli sjuk eller till och med dö.

Forskare i Boston har studerat 518240 par mellan 65 och 98 år från 1993 och nio år framåt, och presenterar resultatet i New England Journal of Medicine. De upptäckte att uttrycket ”dö av brustet hjärta” hade viss sanning.

Risken att dö ökade kraftigt när maken eller makan togs in på sjukhus, särskilt bland dem som varit anhörigvårdare under en längre tid.

Särskilt stor var risken om makan eller maken vårdades på sjukhus för demens, stroke eller höftledsfraktur. Däremot fanns det ingen ökad risk att dö om partnern vårdades för olika typer av cancer.

Stor stress

Sjukdom eller död innebär stor stress för den anhörige som blir fråntagen både socialt, känslomässigt, praktiskt och kanske ekonomiskt stöd, konstaterar forskarna.

Slutsatserna bekräftas av forskaren och psykologen Agneta Grimby i Göteborg som under flera år följt änkor och änkemän.

– Man tänker mycket på sig själv i sådana situationer, inte bara på den sjuka maken. Tankarna går genast: Måste jag sälja huset och sommarstugan? Bilen? Det dyker upp massor av frågetecken.

Risken att dö kvarstår i upp till två år, visar den amerikanska studien. En orsak kan vara att ensamheten och oron leder till att maken eller makan börjar missköta sin hälsa.

– Påverkas psyket med sorg och oro så påverkas också kroppen. Immunsystemet försvagas och man kanske missköter sig med alkohol och annat också. Man äter sämre och mindre, magrar, äter ohälsosamt. Stressen tär på kroppen, säger hon.

En enkät bland 1000 änkor som Agneta Grimby gjorde förra året visar att var tredje änka tar till alkohol för att mildra sorgen.

– Jag har ju sett att kvinnor i Sverige både tar till alkohol och tabletter i en sorgesituation. Men det kan börja redan när den andra är sjuk. Det ska jag undersöka nu.

Ålder påverkar risk

För de amerikanska kvinnorna ökade risken att dö med ålder och dålig ekonomi, medan risken att dö bland männen bara påverkades av deras ålder.

Studien, som bekostats av den amerikanska hälsomyndigheten, visar också att det inte är ovanligt att den som mist sin make eller maka själv dör inom 30 dagar. För män som nyss mist sin fru ökade risken att dö med 53 procent medan risken för kvinnor i motsvarande sits var 61 procent.

Forskarnas slutsatser är att det behövs mer stöd till anhörigvårdare, särskilt dem vars makar inte längre kan vårdas hemma.

Christina Lucas/TT