Har du en Facebookhjärna?

Foto: HJÄRNKOLL Ju fler Facebookvänner, desto mer grå substans i hjärnan.
HÄLSA

Nu kan det finnas en oväntad lösning för dig som har svårt med minnet.

Skaffa fler vänner på Facebook.

Hjärnan kan påverkas fysiskt av antalet vänner du har.

I en studie, som publicerades i tidskriften Proceedings of the Royal Society, granskades magnetbilder från 125 universitetsstudenter i London.

Forskarna räknade sedan antalet Facebook-vänner för varje testperson och gjorde en uppskattning av hur stort nätverk av ”riktiga” vänner testpersonerna hade.

Fler vänner = fler grå

Det visade sig att studenterna med de största virtuella nätverken hade större mängd grå substans i vissa områden i hjärnan.

– Den spännande frågan är nu om de här sammansättningarna förändras över tid. Det kommer att hjälpa oss besvara frågan om internet förändrar våra hjärnor, säger forskaren Ryota Kanai.

Sambandet oklart

Områdena i hjärnan är viktiga för iakttagelseförmåga, minne och hur man tolkar socialt beteende.

Det står dock inte klart om det är nätverkandet som får den grå substansen att växa eller om personer med en viss typ av hjärna är bra på att skaffa vänner, uppger BBC.