Högt blodtryck ett släktproblem

Ny upptäckt kan leda till bättre behandling

Nya diagnoser och effektivare behandling mot högt blodtryck kan bli en verklighet.

Detta tack vare svenska forskare som upptäckt 16 nya genvarianter som styr blodtrycket.

En miljard människor i världen lider av högt blodtryck och riskerar hjärtsjukdom och stroke. Nu har forskare på Sahlgrenska Akademin tillsammans med kollegor runt om i Europa analyserat arvsanlag från 200 000 européer och upptäckt inte mindre än 16 nya gener som påverkar vårt blodtryck på olika sätt. Upptäckten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

– Har man högt blodtryck i släkten får man nog ta det på allvar och fundera på vad man själv kan göra för att minska riskerna, säger Fredrik Nyberg, docent i arbets- och miljömedicin, som ansvarat för den svenska delen av studien till Aftonbladet.

"Generna gör oss mer sårbara"

Generna kan man inte göra något åt, men vet man om dem kan man åtminstone mota Olle i grind. Enbart ärftlighet tros ligga bakom 5-10 procent av alla dödsfall i hjärtinfarkt och stroke.

Det är inte mycket. I kombination med miljö- och livsstilsfaktorer som onyttig mat, för lite motion och luftföroreningar kan det däremot förklara de allra flesta fall.

– Generna gör oss mer sårbara. De gör att vi löper högre risk att drabbas av sjukdom, förklarar han och hoppas därför att upptäckten ska göra det lättare att förutsäga vilka som bär de här generna.

Ställa bättre diagnoser

I dag bedöms risken med hjälp av blodtrycksmätning, ålder och kön. Ett framtida gentest skulle kunna bli ytterligare ett hjälpmedel.

Utöver möjligheten att ställa bättre diagnoser ses forskarnas upptäckt som ett viktigt framsteg i jakten på en mer effektiv behandling.

– Läkemedelsindustrin får ju en helt ny uppsättning gener att jobba med och kan utveckla nya läkemedel mot högt blodtryck. Alla blir ju inte hjälpta av de preparat som finns, påpekar han.

Caroline Hougner