Bättre sömn efter pension

HÄLSA

Ny stor internationell studie visar att många över 55 år är utarbetade

Arbetare över 55 år lider av trötthet, depression och dåligt allmäntillstånd.

En stor del av det beror på dålig sömn.

Det positiva är, att hälsan förbättras markant när man går i pension.

Foto: Många äldre lider av fysisk och psykisk trötthet eller depressionsymptom. Ofta är detta kopplat till sömnbrist.

Många äldre som arbetar är utarbetade och riskerar att drabbas av utmattning och sjukdomar.

Det kan man utläsa av en ny stor internationell studie, ledd av svenska docenten Hugo Westerlund vid Stressforskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.

Studien, som är den största som gjorts i sitt slag, publicerades för några dagar sedan i den ansedda medicinska tidskriften British Medical Journal.

Tufft för äldre som arbetar

Forskarteamet bakom undersökningen visade att psykisk och fysisk trötthet samt depressiva symptom minskade kraftigt när de drabbade pensionerades. Minskningen av trötthet var särskilt framträdande hos de som led av kroniska sjukdomar före pensioneringen, men observerades även hos friska.

– Studien visar att många äldre i arbetslivet lider av trötthet och psykisk ohälsa. Det goda är att besvären minskar kraftigt vid pensioneringen. Med tanke på att vi sannolikt kommer att tvingas arbeta längre upp i åldrarna i framtiden är det emellertid oroande att så många verkar bli så trötta av att arbeta redan vid 55 års ålder, säger Hugo Westerlund i en pressnotis.

Sömn har stor betydelse

Studien utfördes på 11246 män 2858 kvinnor anställda vid det franska gas och elbolaget EDF-GDF.

I tidigare studier av samma grupp, har forskarna kunnat konstatera att sömnproblem i allmänhet minskade efter att testpersonerna gått i pension. Något som tros vara direkt kopplat till att den allmänna hälsan och det allmänna välbefinnandet ökar – och att psykisk och fysisk trötthet samt depressiva symptom minskar.

–Sömnen kan vara en viktig del av förklaringen. Man slipper oroa sig och kan ta igen förlorad sömn, sa Hugo Westerlund till SvD i samband med att studien publicerades.