Kaffe farligt för tjejben

HÄLSA

UPPSALA

Kvinnor som dricker minst fyra koppar kaffe per dag drabbas oftare än andra kvinnor av frakturer. Detta gäller i synnerhet om de dessutom har ett lågt intag av kalk, visar en ny svensk studie.

Foto: AFTONBLADET BILD
Inget för tjejer.

Studien, som har genomförts i samarbete med forskare vid Akademiska sjukhusets ortopedklinik och Karolinska institutet i Stockholm, bygger på uppgifter om nära 32000 medelålders och äldre kvinnor i Uppsala.

Den publiceras i nätupplagan av facktidskriften Osteoporosis International och redovisas på onsdagen i Upsala Nya tidning.

Under de tio första åren som kvinnorna följdes drabbades de sammanlagt av nära 3300 frakturer.

Fyra koppar kaffe

Frakturer var 20 procent vanligare bland kvinnor som i en enkät uppgivit att de drack minst fyra koppar kaffe per dag än bland dem som uppgivit att de dagligen drack mindre än en kopp.

Ungefär hälften av kvinnorna i studien hade samtidigt ett lågt kalciumintag, under 700 milligram per dag. Det visade sig att den förhöjda risken för frakturer enbart gällde för dem som utöver storkonsumtion av kaffe också konsumerade låga mängder kalk.

En tänkbar förklaring är att koffein kan hämma upptaget av kalcium genom tarmen. Det finns också studier som visar att koffein kan öka utsöndringen av kalcium via urinen, säger Helena Hallström, toxikolog vid Livsmedelsverket i Uppsala, till UNT.

– Våra resultat talar för att ett högt intag av kaffe kan måttligt öka risken för benskörhetsfrakturer. Men vi vet ännu alldeles för litet om detta samband för att kunna gå ut med några särskilda rekommendationer kring kaffedrickande.

TT