Friska ögon sjukförklaras

HÄLSA

Tidiga starrdiagnoser kan vara felaktiga

Grön starr är den vanligaste orsaken till blindhet, och en tidig diagnos är därför viktig.

En ny studie visar dock att dagens mätmetoder inte är att lita på.

Foto: Aftonbladet Bild
Operation. Enligt en studie är läkarnas diagnosmetoder för grön starr ofta dåliga.

Olika läkare använder sig av olika mätinstrument för att upptäcka ögonsjukdomen.

Bäst vore om de använde sig av mer än en metod, enligt avhandlingen från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

-För bästa resultat behöver vi studera ögat med hjälp av flera olika instrument, säger ögonläkaren Lada Kalaboukhova som granskat tre metoder:

Pupillometri: Ögat utsätts för ljus. Vid grön starr, glaukom, drar pupillen ihop sig långsammare. Metoden upptäckte 87 procent av de drabbade, men pekade felaktigt ut 10 procent med felfria ögon.

FDT, frequency doubling technology: En synfältsundersökning som hittade 92 procent av alla glaukomfall, men gav även diagnosen till 12 procent av de friska.

Heidelberg retinal tomography: Metoden visar hur grön starr utvecklar sig hos dem som redan fått diagnosen.

Vare sig patienten får diagnosen eller ej finns alltså risken att det är fel, varför alla misstänkta glaukomfall bör undersökas med ytterligare metoder, menar Lada Kalaboukhova som jämfört resultaten från 300 patienter.

Caroline Hougner