Omega3 förhindrar inte hjärtinfarkt

HÄLSA

Nu kommer nya riktlinjer för hjärt- och kärlsjukdomar

Att äta fiskfettsyran omega3 för att förebygga hjärt-kärlsjukdom rekommenderas inte i Läkemedelsverkets nya riktlinjer för att förhindra folksjukdomen, inte heller användning av acetylsalicylsyra på en så bred front som i dag.

– Det här kan komma som en chock för många som lägger stora pengar på att köpa kapslar med omega3 i hälsokostbutiken, men moderna metaanalyser har visat att det inte förhindrar hjärtinfarkt och stroke, säger docent Peter Nilsson vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, som har suttit med i Läkemedelsverkets expertgrupp.

Acetylsalicylsyra finns i bland annat trombyl och magnecyl. Alltför många patienter har hittills fått det för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, enligt expertgruppens synsätt. Preparaten medför en blödningsrisk och denna risk måste i varje enskilt fall ställas mot nyttan.

Helhetsgrepp

Att ta ett helhetsgrepp på de totala riskerna är själva poängen med de nya riktlinjerna, som på tisdagen presenterades för landstingens läkemedelskommittéer.

I stället för att fokusera på en riskfaktor i taget, som högt blodtryck eller hög blodfetthalt, ska patientens totala risk graderas. Det kallas score och är ett slags pusselschema där de medicinska värdena, blodtryck och kolesterol, vägs mot bakgrundsfaktorer som kön, ålder, rökning och eventuell diabetes.

Vill ha likvärdig vård

I praktiken kan detta innebära att en person med högt blodtryck som i övrigt är helt frisk kan bli utan blodtryckssänkande medicin, medan en annan person med lägre blodtryck men flera andra riskfaktorer får sådan medicin.

En förhoppning är att den förebyggande vården ska bli mer likvärdig över hela landet, en annan att enigheten ska bli större mellan öppenvård och sjukhusvård, uppger Peter Nilsson.

Tidigare artiklar:

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM