Sant eller falskt om adhd

HÄLSA

8 myter om adhd

Foto: Enligt amerikanska forskare har ett barn som diagnostiseras med ADHD ofta en släkting med samma diagnos i släkten.

Vad orsakar adhd hos barn?

Uppfostran, tillsatser i mat och socker verkar inte påverka nämnvärt.

Däremot har generna en stor betydelse, skriver health.com.

Här är åtta sanningar och myter om adhd.

Myt eller sanning – kan jag få adhd av....

1. Tillsatsämnen i mat
Delvis sant Tillsatsämnen i mat som till exempel färgämnen kan gör barn hyperaktiva och ska användas med försiktighet, enligt amerikanska livsmedelsverket. Men sannolikt är det många faktorer som påverkar om ett barn är hyperaktivt.

2. Socker
Osäkert Enligt forskare har man inte säkert kunnat fastställa att socker orsakar hyperaktivitet. Till exempel gjordes en studie där föräldrar fick mäta om deras barn blev hyperaktiva eller inte av socker. Trots att alla barn i studien fick placebo svarade föräldrarna som trodde att deras barn fick socker att de var mer hyperaktiva.

3. Tv- och dataspel
Falskt Det finns inget vetenskapligt stöd för att tv-spel eller dataspel påverkar impulskontroll eller hyperaktivitet. En studie har däremot visat att skolungdomar som tillbringade mycket tid framför datorskärmen eller tv:n hade mer koncentrationsvårigheter än andra.

4. Hjärnskador
Sant Ett slag mot huvudet, en hjärntumör eller en stroke kan orsaka symtom som motorikproblem och koncentrationssvårigheter. Barn som fått hjärnskador kan visa symtom som liknar adhd.

5. Det jag äter
Osäkert Det har gjorts studier på hur vissa livsmedelsgrupper påverkar hjärnan. Omega 3-brist har till exempel kopplats till adhd-symtom. Men det finns inga vetenskapliga bevis för att kosthållningen eller matallergier har en stor påverkan på adhd.

6. Mina gener
Sant Familjesituationen kan förvärra tillståndet för barn med adhd, men uppfostran är inte en orsak till adhd. Gener kan däremot påverka. Enligt amerikanska forskare har ett barn som diagnostiseras med adhd ofta en släkting med samma diagnos i släkten. Just nu försöker man att kartlägga vilka gener som bär adhd. Brittiska forskare har tidigare kommit fram till att ett överskott på så kallade trasiga gener har stor inverkan.

7. Gifter och bekämpningsmedel
Sant Studier tyder på att det finns en koppling mellan användandet av bekämpningsmedel och adhd, men man vet inte säkert. Vid ett universitet i Boston utreder man just nu hur plastämnen, ftalater, i bland annat kosmetika, leksaker och platsförpackningar påverkar adhd. Man kan ännu bara visa på ett samband mellan olika gifter och adhd.

8. Alkohol och cigaretter under graviditeten
Sant Fosterskador från alkohol kan ge symtom som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet, men man vet inte om det orsakar adhd, enligt Mark L. Wolraich vid University of Oklahoma. Barn till mammor som rökte under graviditeten löpte 2,4 gånger större risk att få adhd.