Pillerna med högst – och lägst risk för propp

HÄLSA

Moderna p-piller är farligare än äldre sorter.

Det bekräftas av en ny stor dansk studie.

– Risken för blodpropp är dubblerad med de nya p-pillren jämfört med de äldre sorterna, säger professor Øjvind Lidegaard till Aftonbladet.

Forskare vid Rigshospitalet i Köpenhamn har jämfört riskerna för blodpropp mellan nya moderna p-piller och äldre sorter. Man har jämfört olika gulkroppshormon som ingår i p-piller.

I äldre sorter, andra generationen p-piller, ingår levonorgestrel. I moderna sorter, tredje och fjärde generationen, ingår desogestrel och drospirenon.

”Dubbel så farliga”

Den danska studien visar nu att risken för blodpropp är dubbelt så hög för nyare p-piller (tredje och fjärde generationen) – än för äldre sorter med levonorgestrel (andra generationen).

– Lite tillspetsat kan man säga att de är dubbelt så dyra och dubbelt så farliga, säger Øjvind Lidegaard, professor i gynekologi och obstetrik.

Enligt Øjvind Lidegaard så visar studien att risken för blodpropp är en på tusen med äldre p-piller – och två på tusen med moderna p-piller. Risken är lägst bland yngre kvinnor runt 20 år och ökar med stigande ålder.

Alla slags p-piller ger dock ökad risk för blodpropp, främst i benen. Det vet man sedan 60-talet.

– Vi fann tre gånger ökad risk med gamla p-piller och sex gånger ökad risk med de nya pillren – jämfört med att inte alls ta p-piller, säger Øjvind Lidegaard.

”Alla ger biverkningar”

Studien publicerades 25 oktober i British Medical Journal. Tidigare studier har visat en riskökning med cirka 1,5 gånger med nyare p-piller jämfört med äldre sorter med levonorgestrel, enligt Viveca Odlind, professor på Läkemedelsverket.

– Vi rekommenderar att man börjar med det som har lägst risk för blodpropp - och det är de äldre p-pillren. De ska vara förstahandsvalet. Vi vet också att risken för blodpropp är störst under första användaråret, säger hon.

Om nu risken för blodpropp är förhöjd med moderna p-piller – varför ska man då ta dem?

– Det är en bra fråga. Man försöker ta fram p-piller med så få biverkningar som möjligt. Men alla p-piller ger biverkningar. Många kvinnor för humörpåverkan och blir nedstämda.  Då kan det vara en finess att ha olika p-piller att välja på eftersom vi reagerar olika på olika preparat.

Enligt Läkemedelsverkets officiella siffror är risken för blodpropp två till fyra drabbade av 10 000 p-pilleranvändare.