Feta barn ska tvångsvårdas

HÄLSA

Behandlas på svenska sjukhus

Svenska barn får tvångsvård - för fetma.

Det är följden av att antalet extremt överviktiga barn och ungdomar bara ökar.

-Jag har tappat lusten för allt, säger Anders, 16, som väger 170 kilo.

Foto: KRAFTIG ÖVERVIKT Allt fler barn i Sverige lider av så kraftig övervikt att de har svårt att klara av ett normalt liv. Nu ska de kunna få tvångsvård för att komma till rätta med problemen. Annars riskerar många att dö på grund av påfrestningar på hjärta och blodkärl. Barnen på bilden är från USA.

Svenska Dagbladet skriver idag att andelen gravt överviktiga tonåringar har ökat kraftigt.

Blivit livshotande

Flera ungdomar i Sverige har omhändertagits enligt lagen om vård av unga, LVU, sedan deras vikt blivit livshotande.

Barnen riskerar att dö på grund av de svåra påfrestningar på hjärta och blodkärl som fetma kan innebära.

Anders, 16, är en av dem.

Han väger 170 kilo.

Vill vara i fred

-Jag vill bara vara ifred, frysa tiden, säger han till Svenska Dagbladet.

Anders, inskriven på Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska Universitetsjukhuset, har blodsockervärden som gränsar till åldersdiabetes.

Sjukvården står maktlös och flera läkare kräver nu ett riksinternat.

-Prevention räcker inte. Det här är tonåringar som äter sig igenom sin ungdom. De behöver en behandling som bygger på samma principer som missbrukarvården.

Väger över 100 kg

-Det handlar om att förändra hela deras livssituation, säger Gunilla Lundstedt, psykolog på Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Initiativ har tagits till ett internat med plats för ett 30-tal ungdomar 14 -16 år.

1000 patienter går under behandling på barn- och ungdomsavdelningen för fetma på Karolinska.

Nästan hälften av dem väger över 100 kilo.Regeringen ska inom kort presentera en proposition om förebyggande av fetma.

Så säger LVU - lagen om vård av unga

Claes Petersson