Ny rapport: Lång väntan för cancerpatienterna

avMary Mårtensson

HÄLSA

Väntetiderna i cancervården är för långa.

Inte en enda region klarade målet att operera prostatacancer inom två månader. 

Det avslöjar Cancerfonden i sin nya rapport.

I Sverige har standardiserade vårdförlopp i cancervården införts. Det innebär tydliga mål, som hur långa väntetiderna får vara från remiss till behandling.

Cancerfonden har nu undersökt väntetiderna 2017 för de vanligaste cancerformerna: prostata, bröst, lungor och tjocktarm. Totalt drabbades 27 000 patienter det året. 

Foto: GETTY IMAGES
Målen för väntetiderna från remiss till behandling nås inte.

Lång väntan

Rapporten visar att målen för väntetiderna inte uppnåddes.

Ingen region klarade målet att operera prostatacancer inom två månader, eller 61 dagar.
Det är den cancer med längst väntetider i Sverige. 

Allra längst dröjer det för männen i Västerbotten. De tvingas vänta på operation i 213 dagar – eller sju månader – i median. Det är fem månader längre än målet.

Kortast är väntetiden på prostatacanceroperation i Blekinge: 100 dagar, drygt tre månader.

– Det är ett geografiskt lotteri, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, till TT.

För bröstcancer är målet en väntetid på max 28 dagar, från remiss till behandling. Men bara tre av 21 landsting klarar det.

”Helt oacceptabelt”

– Det är helt oacceptabelt för cancerpatienter att det ser ut som det gör. Regionpolitiker måste ta frågan på allvar, säger Ulrika Årehed Kågström.

Hon menar att det inte bara är en resursfråga. Det handlar också om undermålig it, brister i organisationen, brist på personal och vissa kompetenser samt även andra flaskhalsar. 

Flera brister

Ett hinder är den stora bristen på patologer, ett annat brist på biomedicinska analytiker som preparerar vävnadsproverna som
patologerna ska analysera. 

– Det finns regioner som fått fina resultat utan extra resurser. Man måste lära av dem hur de organiserat och effektiviserat.

Cancerfonden kräver nu att flaskhalsarna i cancervården kartläggs.


Ingen region klarade målet

Under 2017 klarade inte en enda region målet att prostatacancerpatienter ska opereras inom två månader. Skillnaderna är stora i landet.

Stockholm: 134 dagar

Västra Götaland: 123 dagar

Skåne: 153 dagar

Blekinge: 100 dagar

Så många drabbas av cancer 00:45
ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer