Bota din blyghet

HÄLSA

Du kan också bli ett socialt geni

Får du hjärtklappning på jobbfikat?

Tackar du nej till festen för att slippa hålla tal?

Blir du svettig när du ringer telefonbanken?

Lugn, blygheten går att träna bort.

Foto: Att vara blyg ses nästan som ett handikapp numera.

Vi blir alltmer extroverta och amerikaniserade i vårt sätt att vara. Att vara blyg ses numer nästan som ett handikapp.

– Tanken att ”den som talar tänker inte” breder ut sig, säger Charlotte Alm, Fil. doktor i psykologi vid Linköpings Universitet som forskat om blyghet.

– Det finns något skamligt över att vara blyg, fortsätter hon.

En allmän uppfattning är att den som är blyg borde ta sig kragen, att man borde kunna bättre.

Självfokuserade
Blyga människor är ofta väldigt självfokuserade. De är oerhört medvetna om sitt eget beteende och oroar sig för hur andra uppfattar dem.

– De känner obehag i sociala situationer. De tycker att de inte har något att komma med och är rädda för att bli avslöjade som en bluff.

Blyghet är dessutom ett drag som den blyge själv hjälper till att cementera, till och med förstärka.

– I stunden känns det lättast att undvika det man är rädd för, till exempel social kontakt, men det bibehåller bara rädslan, och ökar den på sikt.

Oblyga retar sig
Många ickeblyga personer retar sig också på blyga människor.

– Man tycker att de är passiva, inte bjuder till och dessutom är de svåra att tolka. Man vet inte vad de tänker.

Men ickeblyga är också bäst på att se fördelar med blyghet.

– Till exempel att man skärper sig lite extra om man ska göra något, eller att man kan hålla tillbaka lagom mycket på dejt och inte avslöja allt om sig själv.

Blyga har svårare att se något positivt med sin blyghet.

– Kanske för att de lever med den, spekulerar Charlotte Alm.

80 procent
Hur stor del av befolkningen som är blyga är oklart. Enligt en amerikansk studie känner sig så många som 80 procent blyga ibland. Ett fåtal utvecklar social fobi.

– Jag skulle inte sätta likhetstecken mellan social fobi och extrem blyghet. En stor del av dem som har social fobi är också extremt blyga, men alla extremt blyga lider inte av social fobi.

Om man är blyg eller inte beror på arv och miljö.

– Det är tre faktorer som spelar in: generna, miljön och relationen mellan de två.

Att barn till blyga föräldrar automatiskt skulle bli blyga är inte alls självklart.

– Man ärver ju 50 procent av respektive förälder, och att just blygheten skulle följa med är inte säkert.

Träna bort den
Är du blyg och trött på att vara det finns en väg ut – träna bort den.

– Men på rätt sätt, är Charlotte Alm noga med att poängtera.

– Tänk inte som en blyg människa.

Det gäller nämligen att ändra sina tankemönster. Gör man inte det kan man träna socialt hur mycket som helst utan att det ger någon effekt. Blyga måste lära sig att vända fokus utåt.

– Inse att du inte står i centrum. Lyft blicken mot världen utanför. Man kan börja med något så enkelt som att känna efter hur varmt eller kallt det är i rummet.

Att rikta sin medvetenhet utåt gör det lättare att interagera med andra.

– Det är enklare att följa med i samtal om man hör vad folk säger, och inte bara tänker på hur man själv uppfattas.

Blir blygheten ett problem som man inte kan hantera själv finns det hjälp att få.

Charlotte Alm tycker att KBT (Kognitiv beteende terapi) är effektivt.

– KBT hjälper en att ändra tankar och beteende. Tio till 15 gånger brukar räcka.