Svenskar är hurtiga, eller?

HÄLSA

Loppen ökar och gymkedjorna växer. Men att vi blir allt hurtigare är inget som syns i statist­iken.

Svenska befolkningens fysiska aktivitet ligger på samma nivå som 2004, enligt Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät för 2012.

Vilket innebär att två tredjedelar tränar minst 30 minuter om dagen och en tredjedel 60 minuter per dag.

Mats Olsson, hälsostrateg och forskare på framtidsanalysföretaget Kairos Futures, säger till TT att en anledning tros vara att det är de som

redan är aktiva som tränar mer och mer.                           

Källa: TT

Wellness