Öppna dörren till succé!

Publicerad:
Uppdaterad:

Mental styrka kan hjälpa dig att må bättre och skapa framgång i livet.

Men det krävs mod och övning för att träna upp sin mentala styrka och våga lyckas.

– Ingen är perfekt, men man kan ha ambitionen att sträva mot det, säger mentala tränar­en Michael Södermalm.

Livsstrategier kan få dig att må bättre och känna lycka oftare, menar Michael Södermalm. Han är mental tränare och har just gett ut boken ”Det sitter i huvudet – om viljans kraft att förändra ditt liv”.

– Jag hoppas att alla som läser den får till sig allt från nya insikter till bekräftelse och verktyg som inspirerar till att ta sitt liv till en ny nivå, säger han.

Michael Södermalm menar att var och en av oss har ett ansvar att hitta våra egna verktyg för att må och prestera bättre i våra egna liv. Ingen är perfekt, men man kan sträva mot det.

– När man mår bra presterar man bättre, så måendet kommer alltid först, säger han.

Det motsatta är när framgång skapar välmående. Men det är inte i den änden man ska börja om man vill uppnå mer bestående förändringar menar han.

– Framgång skapar inte alltid mental styrka. Det är tvärtom din mentala styrka som ska hjälpa dig att skapa dina framgångar, säger han.

Har man ett bra och starkt tillstånd som påverkar ens mentala styrka så är det lättare att ta sig ur svackor och motgångar i livet.

Tänk positivt

Michael Södermalm tror på viljans kraft som han upplever har två sidor – en positiv och en negativ.

– Den positiva viljan gör det möjligt att åstadkomma nästan vad som helst i livet.

Den negativa viljan hindrar dig.

Vi har alla en hjärna, och både automatiska och medvetna tankar som snurrar därinne. Det som skiljer oss människor åt vad gäller sättet att tänka är innehållet i tank­arna och hur vi själva väljer att styra det innehållet.

– Det är viktigt att stanna upp ibland och fundera över vilka tankar som är mest dominanta där inne i huvudet, hur de påverk­ar och styr mitt liv, säger han.

Det går att lära sig att styra sina tankar och känslor i en mer bestämt positiv riktning.

Bli din egen coach

För att ta ytterligare steg åt rätt håll krävs också att du blir din egen ledare. Bättre personligt ledarskap är viktigt och det är en härlig känsla att coacha sig själv att ta ett eller flera steg.

Vi kan frigöra mycket energi bara genom att ställa bättre frågor till både oss själva och andra.

– Det öppnar upp dina tankar för att hitta nya vägar och möjligheter, säger Michael Södermalm.

Vi människor har alltid ett val. Det finns två principer kring val som är viktiga att förstå och använda. I synnerhet om man vill nå en förändring på något vis.

– Det första handlar om att om du inte väljer, så är det också ett val, säger han.

Det andra handlar om att vi väljer att göra så gott vi kan ut­ifrån de kunskaper, erfarenheter och resurser som vi har tillgång till. Mycket handlar om själv­insikt och kunskap­er. Hade vi vetat bättre hade vi gjort bättre.

– Det finns inga misslyckanden, bara nya erfarenheter och lärdomar. Lär dig av dem, ta ditt personliga ansvar och gå vidare, säger Michael Södermalm.

Låt inte rädslan hindra dig

Är vi rädda tar vi inte alltid rätt beslut. Rädsla kan sätta stopp för mycket, den kan hindra oss från att lyckas. Varför är så många av oss rädda för en hel massa saker som rent logiskt inte borde skrämma oss?

– I vårt genetiska arv finns ett uråldrigt larmsystem som ska skydda oss från faror. Rädslan kan också handla om obearbet­ad smärta i vårt inre eller att vi helt enkelt fastnar i den känsla som känns starkast och mest konkret, säger Michael Södermalm.

Han menar att förutom kärlek är rädsla den starkaste känslan hos oss människor. Ofta tror vi att de negativa konsekvenserna av något är för stora. Vi blir rädda och vågar inte chansa utan låter saker vara i stället.

Självbilden är också viktig när det handlar om att våga lyckas.

– Din självbild avgör hur du väljer att reagera, hur du förhåll­er dig till olika situation­er i liv­et och hur du bemöter andra, säger han.

En person som älskar sig själv rakt igen­om behandlar sig själv med kärlek, respekt och omtanke. En mer negativ självbild får oss oftare att känna att någonting saknas, det känns tomt. Den som inte tar tag i sin svikt­ande självkänsla kan riskera att hamna i allt från smärtsamma kriser till depression.

– Stanna upp och fråga dig själv: Hur mår min självkänsla egentligen? Det är viktigt att du älskar och uppskattar dig själv för den du är men förstå att du ibland måste ändra på hur du gör och beter dig.

”Var ärlig mot dig själv”

För att stärka självförtroendet finns många knep. De senaste åren har bokhandlarnas hyllor svämmat över av böcker som vill hjälpa oss till bättre självförtroende och självkänsla. Det är tydligt att många av oss vill bli bättre på att gilla oss själva.

– Det blir inte alltid som vi tänkt oss. Däremot tror jag att det ofta blir vad vi gör det till, säger Michael Södermalm.

Tankens kraft är enorm och Michael Södermalm är övertyg­ad om att de tankar vi tänker ofta blir verklighet, till slut.

– Starta din personliga utveckling genom att vara ärlig mot dig själv och samtidigt börja se, ge och le villkorslöst mot din omgivning så kommer nya möjligheter dyka upp i ditt liv.

Expertens tips!

MÅ BÄTTRE

Fyra grundstenar till ett mer välmående liv:

1) Var alltid sann i ditt tal.

2) Gör alltid ditt bästa.

3) Ta inte allting så personligt.

4) Ta inget för givet.

FRÅGA PÅ

Ställ rätt frågor till dig själv. Exempel på bra och kraftfulla frågor:

1) Vad vill jag egentligen?

2) Hur ska jag gå tillväga?

3) När ska jag sätta i gång?

4) Vad hindrar mig?

5) Hur löser jag det?

TÄNK NYTT

Fundera på…

1) Vilka tankar är mest dominerande i ditt huvud?

2) Hur är fördelningen mellan bra och dåliga tankar?

3) Vad gör dina tankar med ditt liv just nu?

4) Vad är du beredd att göra för att förändra ditt tankesätt?

5) Hur mycket styrs dina tankar av yttre omständigheter?

6) Hur kan du tänka nytt och annorlunda i olika situationer?

SKAFFA EN FÖREBILD

Fundera över:

1) Vem vill du helst vara lik?

2) Varför då?

3) Vad hindrar dig från att vara mer lik den personen?

4) Hur gör du för att ta första steget i att likna din förebild?

5) Vilka personer bör du omge dig med för att må och lyckas ännu bättre?

COACHA DIG

Det är en konst att leda sig själv. Här är 10 tips:

1) Var sann och ärlig mot dig själv, med vad du vill.

2) Hitta dina strategier för att dagligen skapa rätt tillstånd.

3) Skapa egentid för att ta hand om din hälsa.

4) Skapa ditt framgångsteam.

5) Våga prioritera om, släpp en del ”måsten” och delegera.

6) Lägg bara fokus på det du kan påverka.

7) Ställ öppna och bättre frågor till dig själv och andra.

8) Var lyhörd och lyssna.

9) Släpp eventuell storhet och prestige.

10) Belöna dig själv!

Mia Sahl

Publicerad: