Kan man bota herpes?

HÄLSA

Svaren på de vanligaste frågorna om herpes

Vilka är symptomen på herpes?

Herpes kan yttra sig på många sätt och ibland inte alls. Av just den anledningen är det många som har herpes (närmare 30% av den sexuellt aktiva befolkningen) men inte känner till att de är bärare av viruset. 80% av de som är bärare av viruset känner inte till det. Om man har symptom finns det dock några typiska kännetecken för herpes. Återkommande symptom brukar vara en indikation på herpes även om det inte gäller alla.

De symptom som de flesta förknippar med herpes är vätskefyllda blåsor på och kring könsorganen, men herpes kan yttra sig på fler sätt. Vanliga symptom är svullna och ömma lymfkörtlar men det förekommer även att man får sveda eller klåda i underlivet.

Herpes är ett virus som infekterar nerverna och symtom som kan, om än mycket sällan, uppstå är så kallade neuralgier, nervsmärtor. Det kan vara allt från domningar till och värk i korsryggen till en pirrande känsla i benen.

Alla som har genital herpes får inte heller symptom på och kring könsorganen. Det kan även hända att man får blåsor på skinkor och lår och ibland fingrarna. Även blåsor eller sår kring analöppningen kan vara symptom på herpes.

Primärinfektionen

Första gången man drabbas av ett utbrott kan det vara ganska jobbigt. Det brukar kallas för en primärinfektion. En del får kraftiga smärtor, hög feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Det påminner lite om influensa. För de som får mycket besvär kan första utbrottet pågå under två till tre veckor om man inte får behandling. Men för de flesta är det bara första utbrottet som blir jobbigt. Därefter brukar utbrotten bli både färre och lindrigare med tiden.

Är herpes farligt?

Nej, herpes är ingen farlig sjukdom. Det kan nästan betraktas som en folksjukdom när 70% av befolkningen har s.k. HSV 1 virus som i vanligt tal kallas, munherpes och 30% har HSV 2 dvs, det vi kallar könsherpes. Däremot smittar herpes och en del kan få besvärliga symptom. Idag finns dock bra behandling i form av antivirala mediciner som gör att merparten av alla som har en känd herpes kan leva utan besvär.

Kan man bota herpes?

Tyvärr är det inte möjligt att bota herpes, det vill säga att behandla infektionen så att den försvinner från kroppen. För dem som upplever att infektionen besvärar mycket finns effektiv och säker behandling som håller besvären borta.

Kan man testa om man har herpes?

Man kan testa sig med blodprov för att undersöka om man är bärare av virus. Detta testet kan skilja på antikroppar mot typ 1 och antikroppar mot typ 2. På så vis kan man få reda på om man är bärare av ett av virustyperna, båda virustyperna eller kanske inte något av dem. Det säkraste sättet att avgöra om någon har genital herpes är dock att undersöka patienten när han eller hon har besvär.

Det är inte alla mottagningar som tar emot och testar patienter som inte har besvär eller pågående symptom. Det är inte heller alla mottagningar som känner till att man kan göra tester för att avgöra om man har antikroppar mot HSV 1 eller HSV 2. Vi vet att sådana tester idag genomförs i Stockholm, Göteborg samt Uppsala.

Hur vet jag om jag har HSV1 eller HSV2?

Man kan testa sig med blodprov för att undersöka om man är bärare av virus. Detta testet kan skilja på antikroppar mot typ 1 och antikroppar mot typ 2, så man kan på så sätt få reda på om man är bärare av ett av virustyperna, båda virustyperna eller kanske inte något av dem. Även symptomen kan ge en antydan om vilken typ av virus man bär på. En HSV 1 infektion i underlivet ger mer sällan återkommande besvär, medan HSV 2 brukar ge en kraftigare primärinfektion och återkommande besvär.

Vart ska jag vända sig om jag tror att jag har herpes?

Kontakta en venereologmottagning, mottagning för sexuellt överförbara infektioner, eller motsvarande för att få veta mer. Du kan även vända dig till din gynekolog eller en hudläkare.

Hur smittar herpes?

Viruset smittar via direkt kontakt, slemhinna mot slemhinna, mun mot mun eller via mun till slemhinna. När virus kommit in i kroppen förökar det sig och sprids via nervtrådar upp till nervknutor vid korsryggraden eller kinden. Där kommer virus att finnas kvar i form av en latent (vilande) infektion för resten av livet. I nervknuten kommer viruset då och då att föröka sig och transporteras ut till huden. Detta kan resultera i ett symtomgivande utbrott med nya blåsor och sår och då är man som mest smittsam, men det kan även ske i form av omedveten virusutsöndring som kan smitta en partner.

Herpes kan alltså smitta även om en infekterad partner inte har ett pågående utbrott. Alla som har en infektion med HSV utsöndrar då och då virus. Det kallas för asymptomatisk eller omedveten virusutsöndring. Faktiskt smittas majoriteten av dem som får genital herpes genom sådan omedveten virusutsöndring.

Herpes kan smitta till underlivet genom munsex och det är till och med mycket vanligt. Ungefär hälften av de ungdomar som kommer med en förstagångsinfektio, har en HSV-1 infektion som de med största sannolikhet fått genom munsex. Det som är bra med det är att den typen ger sällan eller aldrig återkommande besvär vilket en HSV-2 infektion kan göra.

Att en genital HSV 2 infektion skulle smitta till munnen är dock mycket mer ovanligt, men kan inte helt säkert uteslutas.

Det är lite lättare för en kvinna att bli smittad med HSV 2 virus än för en man. HSV 2 är också vanligare bland kvinnor. Orsaken till detta, tror man, beror på att kvinnor har ett betydligt större område med slemhinna (vagina,vulva,livmodertapp m.m) än mannen har. Hud som finns på penisskaft, yttre blygdläppar osv är ju tjockare och i denna blir det inte så lätt "småskador". Småskador, som sår, sprickor och dyl. i slemhinna och hud blir en s.k. "ingångsport" för viruset.

Hur vet man när man blev smittad?

Man kan leva med en partner som har herpes i både 10 och 15 år innan infektionen smittar, sannolikt även längre och en del smittas aldrig. När du smittades och av vem kan man alltså inte säga något säkert om. Man kan ha smittats månader, kanske år tidigare, för att sedan utan någon uppenbar anledning insjukna i vad som förefaller vara en förstagångsinfektion.

Den kortaste inkubationstiden är kanske 3-4 fyra dagar med det kan dröja fyra månader och kanske mer, från smitta till det att symtom uppstår. Det kan sannolikt även vara så att man efter mycket lindriga symtom som kanske inte alls fört tankarna till herpes kan få vad som förefaller vara en primärinfektion.

Hur stor är risken för att smitta någon annan?

Ca 60-70% av den vuxna befolkningen är bärare av virus typ 1(HSV 1). Flertalet av dessa har inga besvär. Ca 1/3 av sexuellt aktiva, vuxna bär på herpes simplexvirus typ 2(HSV 2). Även här gäller det att de allra flesta inte har några symtom dvs vad man kallar asymptomatisk.

Smittorisken är högst i samband med en primärinfektion då virusmängden är som störst. Därefter kan man räkna med att man utsöndrar virus och att man smittar då man har ett pågående utbrott. Men man utsöndrar även virus då och då trots att man inte har besvär.

För enkelhetens skull kan man säga att man, i snitt, utsöndrar virus ca en dag per månad i snitt av de symptomfria dagarna. Man anser att det kanske rör sig om lite tätare asymtomatisk virusutsöndring om man har täta symtomutbrott medan det kanske bara är några enstaka dagar per år som man utsöndrar virus asymtomatiskt om man har väldigt glesa skov. Däremot finns inget sätt att ta reda på när dessa dagar kommer att inträffa. Det kan alltså vara så att man aldrig någonsin ha haft några besvär men trots det fört smittan vidare.

Kondom är det bästa skyddet mot smittöverföring, men det är inte 100% säkert. Kondomen skyddar ju bara "där den sitter". Antiviralt läkemedel som man tar dagligen kan också minska risken att smitta en partner.

Det viktigaste är dock att undvika sex när man har besvär av herpes och att dessutom använda kondom. Med denna kombination kan man minska smittorisken avsevärt.

Hur skyddar jag mig eller min partner från att bli smittad?

Det finns inget 100 procentigt sätt att skydda sig mot herpes om man är sexuellt aktivt. Men det finns flera sätt att minimera riskerna för att bli smittad.

För det första; undvik sex under ett utbrott. Vid ett utbrott är viruset som mest aktivt och smittorisken därmed som störst. Kondom är bästa skyddet mot alla sexuellt överförbara sjukdomar. Men inte heller kondomen kan garantera ett 100 procentigt skydd eftersom den bara skyddar där den sitter och måste användas rätt d.v.s hela tiden. Studier har även visat att förebyggande behandling med antiviral medicin s.k suppressionsbehandling minskar virusutsöndringen med 95% och därmed risken för att smitta sin partner med 75%.

Med kombinationen att undvika sex vid skov, användandet av kondom och supressionsbehandling kan du alltså minimera risken att smitta din partner.

Vilka typer av behandling kan man få mot herpes?

Utbrott av herpes kan komma någon enstaka gång per år men hos andra så ofta som varje månad. De flesta med genital herpes får dock aldrig några besvär utan har bara en omedveten infektion. För dem som har besvär finns effektiv och säker behandling. Många som har återkommande herpes har så kallade prodromalsymtom, det vill säga man upplever lite sensationer som en del kallar för "myrkrypningar" eller motsvarande, några timmar eller ibland till och med ett dygn innan blåsorna uppstår. Börjar man med ett antiviralt läkemedel då kan men i bästa fall förebygga att blåsor och sår uppstår.

För dem utan prodromalsymtom men med svår recidiverande(ofta återkommande) genital herpes erbjuds ibland förebyggande behandling, så kallad suppressionsbehandling. Suppressionsbehandling som kan ges under tre till sex månader gör att många blir helt besvärsfria eller får färre och lindrigare utbrott.

Kan jag få HSV 1 i underlivet?

Ja. Av dem som idag söker sig till sjukvården med en genital förstagångsinfektion kan man isolera HSV 1 hos cirka hälften av patienterna. De flesta av dem har sannolikt smittats genom munsex.

Kan jag få HSV2 på munnen?

Herpes simplex typ 2 ger nästan bara genital herpes och ses i princip aldrig vid labial herpes(munherpes). Man behöver alltså inte oroa sig för att smitta en partner så denna får labial herpes av den genitala.

Smittar herpes från fingrarna?

Man kan få herpes även på fingrar och då rör det sig ofta om HSV-2. Oftast har man råkat smitta sig själv genom att man berört ett område med blåsor samtidigt som man kanske har en spricka eller ett litet sår på fingret (autoinokulation).

Sådan här autoinnokulation är ovanlig och förekommer nästan uteslutande då man har en primärinfektion och inte om man har ett skov av genital herpes. Vid en primärinfektion rör det sig om betydligt större virusmängder och man har ju då inga antikroppar. Om du har en pågående infektion i fingret finns det en viss risk att den skulle kunna överföras till andra kroppsdelar, men med god handhygien när du har blåsor och sår så behöver du inte oroa dig.

Smittar herpes genom handdukar toalettsitsar osv?

Herpes smittar inte genom dricksglas, handdukar eller genom att man delar bad, dusch eller tvål med någon. Inte heller smittar det genom att man provar kläder och inte genom att man bara sover i samma säng med någon som har herpes. Det krävs direktkontakt.

Kan jag föda barn utan att smitta dem med herpes?

Många oroar sig för att herpes skall påverka fruktsamheten, det gör den inte! Kvinnor med herpes kan utan problem genomgå en normal graviditet och även föda sitt barn på vanligt sätt. De kvinnor som har herpes har cirkulerande antikroppar i blodet, vilka kommer att skydda barnet både under graviditeten och vid förlossningstillfället. Man ska dock alltid informera barnmorskan och gynekologen om man har herpes. De kan då vara uppmärksamma på eventuella sår och blåsor när det är dags för förlossning och vidta åtgärder därefter. När man har känd herpes brukar man också undvika att använda t ex skalpelektrod om det inte är väldigt nödvändigt.

Att smittas med herpes under graviditeten är inte bra. Om man blir gravid och vet att ens partner har herpes, men är osäker på om man själv är smittad eller inte, kan blodprov och antikroppsundersökning vara till hjälp. Tänk på att såväl köns- som munherpes kan smitta även under graviditeten. Blir man smittad under graviditeten eller vet om att ens partner är smittad är det bra att diskutera med en läkare.

Kan jag smitta mina barn med genital herpes?

Genital herpes smittar bara genom sexuell kontakt så du behöver inte oroa dig för att smitta dina barn. Herpes smittar genom direktkontakt och inte via glas, bestick, handdukar, toalettsitsar osv.

Källa: SMI , www.harduherpes.nu och Sjukvårdsrådgivningen.

ARTIKELN HANDLAR OM