Sju gånger högre risk för blodpropp

HÄLSA

Nya p-piller farligare än man tidigare trott

Nya p-piller ökar risken för blodpropp sju gånger.

Det visar en ny studie – som är världens största på området.

Och den visar att riskerna är kanske större än vad man tidigare trott, enligt Lennart Forslund, läkare på Läkemedelsverket.

Över 8 miljoner friska kvinnor mellan 15-49 år har studerats i mellan 2001-2009. Den danska studien är den största hittills på området, och är publicerad i tidskriften British medical journal.

Många säljs i Sverige

Risken för att drabbas av blodpropp för kvinnor som inte använder p-piller och som inte är gravida är normalt 10 på 100 000.

Resultaten från studien visade att risken tredubblades med en äldre typ av p-piller, medan risken ökade mellan sex och sju gånger med de mest moderna p-pillren.

Flera märken som innehåller hormoner som ger en sexfaldigad ökning säljs i Sverige, exempelvis Cilest, Cerazette, Desolette, Mercinlon, Yasmin, Yasminelle och Yaz.

Lennart Forslund på Läkemedelsverket påpekar det som kan tyckas förvånande.

– Det är lustigt att man tidigare tillskrivit de äldre p-pillren med högre hormonhalt större risker, medan modernare preparat skulle vara mindre riskfyllda.

Läkemedelsverket kommer att utreda

Lennart Forslund anser det vara svårt att uttala sig innan man satt sig in i studien.

– Det första som kommer att göras är att man tittar igenom vad danskarna kommer fram till. Det blir förmodligen en diskussion på europeisk nivå om man ska gå ut med några typer av varningar. Det är mycket möjligt att vi vidtar åtgärder, men det kan jag inte svara på i dag.

Många läkemedel i dag är godkända inom EU och då blir det inte bara en fråga för Läkemedelsverket, utan även för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, European medicine agency i London.

Där fördes en diskussion i maj i år på om risk för blodproppar i samband med p-pilleranvändning.

– Det konstaterades att risken fortfarande är mycket liten även för tredje generationens p-piller. Men det är möjligt att den här studien kan tillföra mer till den diskussionen. Det här är något man har ögonen på. Riskerna är kanske större än vad man tidigare trott, säger Lennart Forslund.

"Skulle råda mina döttrar att fortsätta"

Han påpekar dock att ökad risk för blodproppar inte är någon nyhet, och att frågan att väga nytta mot risker gäller alla läkemedel.

– Vi talar om små risker hela tiden - även om man multiplicerar det några gånger så är det fortfarande en liten risk. Det handlar i alla de här fallen om att avgöra hur svåra och vanliga är biverkningarna jämfört med risken att bli gravid. Det innebär en stor risk för blodpropp i sig att bli gravid, säger Lennart Forslund.

Lennart Forslund berättar att han själv har två döttrar.

Skulle du råda dem att äta p-piller?

– Ja, det gör de redan vad jag vet, båda två. Det är klart att det hänt att man funderat ibland, men eftersom båda är friska och rörliga och ingen av dem röker så är riskerna minimala.