Stress på jobbet ledde till en hjärnblödning

HÄLSA

En kvinnlig förskolelärare i Partille hade så extrema arbetsförhållande att hon drabbades av en hjärnblödning. Det har kammarrätten i Göteborg slagit fast.

Den kvinnliga förskoleläraren var ensam fastanställd och hade tillsammans med två till tre vikarier ansvar för 31 barn. Stressen och arbetsbördan var så stor att hon drabbades av en hjärnblödning, uppger Sveriges Radio.

Kvinnan drabbades av hjärnblödningen strax före julen 2001. Hjärnblödningen var så pass kraftig att den ledde till högersidig förlamning och afasi, skriver TT.

Samstämmiga experter

Försäkringskassan godkände dock inte hjärnblödningen som en arbetsskada men länsrätten gav kvinnan rätt.

Försäkringskassan överklagade beslutet men kammarrätten gick på samma linje som länsrätten och slog fast att det var den enorma stressen på jobbet som orsakat hjärnblödningen.

Enligt Sveriges Radio uppger kammarrätten i domen att de medicinska experterna varit samstämmiga.

Lärarförbundets ombudsman Anders Eklund säger till Sveriges Radio att domen är unik. Domen innebär att kvinnan beviljas hel sjukersättning och också livränta.