Studie: Svårbehandlad depression höjer dödligheten

Av: 

Karin Holmberg

Ny stor svensk studie visar att svårbehandlad depression höjer dödligheten.
Ny stor svensk studie visar att svårbehandlad depression höjer dödligheten.

Psykisk ohälsa

Svårbehandlad depression höjer dödligheten, framför allt, bland personer under 30 år och för dödsfall orsakade av olyckor eller självmord.
Det visar en stor svensk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften, Journal of Affective Disorders, JAD.
– Det här är världens första epidemiologiska studie av det här slaget. Vi har utgått från register med 118 000 patienter och resultaten är väldigt värdefulla, säger Johan Reutfors, psykiater och forskare.

Att många svårt deprimerade personer ibland skadar sig själv eller rent av avslutar sitt eget liv är tyvärr ingen nyhet. Men en ny stor epidemiologisk studie som genomförts av forskare på Karolinska Institutet, i samarbete med läkemedelsbolaget Janssen, har för första gången undersökt hur dödligheten ser ut för personer med svårbehandlad depression, en så kallad behandlingsresistent depression, i förhållande till de som har en depression där behandlingen fungerar från början.

Resultaten visar på att risken att dö under uppföljningstiden var 35 procent högre vid en behandlingsresistent depression, där patienten inte svarar på flera behandlingsförsök, jämfört med andra depressioner. Högst ökad dödlighet var det i åldersgruppen 18–29 år. Där var dödligheten av yttre orsaker, det vill säga olyckor och självmord, fördubblad. Merparten av dessa var enligt Johan Reutfors konstaterade självmord.

– Vi var inte förvånade över resultatet men det är värdefullt att vi nu vet i vilken utsträckning detta gäller och hur det ser ut i olika åldersgrupper. Denna kunskapen kommer att hjälpa oss i behandlingen och uppföljning av dessa patienter. Just nu pågår mycket forskning kring nya behandlingsmetoder och denna insikt kommer att vara ett bra hjälpmedel i framtiden när vi ska ta beslut om hur vi bäst kan hjälpa dessa patienter.

Johan Reutfors är psykiater och forskare.

118 000 patienter

Studien, som omfattar 118 000 patienter som haft en läkemedelsbehandlad depression, har genomförts på Karolinska Institutet av Johan Reutfors, och hans forskarteam. Studien har pågått under två år och är den första i sitt slag i världen.

– En studie av det här slaget kan man bara göra i ett land som Sverige där man har stora register där man kan länka läkemedelsregister med diagnosregister och dödsorsaksregister. Därför är det en viktig studie och intresset för studien är stort även internationellt, säger Johan Reutfors.

Hur många är det som har den här typen av svårbehandlad depression?

– Vi har tittat på åren mellan 2006 −2014 och av de 118 000 patienter som ingick i studien var det 15 000 personer som led av tydligt svårbehandlad depression. Men jag tror att det finns ett mörkertal inom primärvården. I denna undersökning ingår bara de som fått hjälp inom specialistvården, säger Johan Reutfors.

Fakta om studien:

  • Namn på studien: ”Mortality in treatment-resistant unipolar depression: A register-based cohort study in Sweden.
  • Första stora studien i världen kring mortalitet och behandlingsresistent depression. Studien omfattade personer mellan 18 och 69 år gamla, som hade läkemedelsbehandlad depression, under perioden 2006-2014.
  • Riskökningen hos patienter med TRD (Treatment Resistent Depression) sågs i alla ålderskategorier, och var tydligast hos de som var 18-29 år gamla och hos de som var kroppsligt friska. Analyserna var justerade för ålder, kön, tidigare missbruk och tidigare somatisk och psykiatrisk sjukhistoria.

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Nytt medel mot depression släpps i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Psykisk ohälsa

Forskning & vetenskap