Platt mage snabbt

Med fyra enkla övningar hjälper Viktklubbs tränare Alan Bergström dig att trimma magen inför sommaren.
– Det är jättebra att börja med magen. Nästan allt du gör är beroende av den, säger han.

Fyra enkla övningar ger resultat på lika många veckor

Placera händerna axelbrett.

Spänn magen och tryck ifrån med armarna så att ryggen är rak.

Håll övningen så länge du orkar ha ryggen rak.