Dötrist jobb förkortar livet

HÄLSA

Tristess lika farligt som alkohol och fett

Ett trist jobb är lika farligt som alkohol och fett för hälsan. Folk som har roliga arbetsuppgifter eller jobb med hög status lever längre än de som är missnöjda med sin arbetsplats.

Foto: Trista arbetsuppgifter? Byt jobb snabbt annars är risken stor att du förkortar ditt liv.

Det visar en studie som beställts av Världshälsoorganisationen WHO och som genomförts under ledning av den brittiske forskaren Michael Marmot, skriver Di.se.

Hur vi upplever vardagen är avgörande för hur länge vi lever, enligt Marmot. Att ha en dålig chef eller att ha tråkiga och monotona arbetsuppgifter tär på hälsan. Vantrivseln på arbetsplatsen påverkar därmed också livslängden.

Immunförsvaret försvagas

– Tristess och dålig arbetsmiljö påverkar människan negativt och risken är stor att man blir depressiv. Depressiva människor får dessutom försvagat immunförsvar som naturligtvis påverkar hälsan negativt. Effekten av ett trist jobb kan med andra ord spridas som ringar på vatten och påverka både hela vardagslivet och relationer, säger karriärcoachen Nina Jansdotter till aftonbladet.se.

Makt och status ökar däremot livslängden. Att vara välbärgad så att man har råd att göra vad man vill med sitt liv spelar stor roll för såväl välbefinnandet som för livslängden.

Men status är ett relativt begrepp. Enligt studien blir människor lyckligare av att ha en årsinkomst som ligger över landets genomsnitt. En inkomst på 1,8 miljoner kronor per år gör dig med andra ord inte lyckligare om genomsnittsinkomsten är 2,2 miljoner kronor.

– En hög lön behöver inte per automatik betyda att man blir lyckligare. Men självklart har pengar en betydelse för välbefinnandet eftersom man kan köpa den sjukvård man behöver, eller skaffa sig materiella ting som är statushöjande. Människor som har högre status blir också mer bekräftade av andra vilket har en positiv påverkan på hälsan, säger Nina Jansdotter.

”Lyssna till den inre rösten”

Till syvende og sidst är det viktigast att man känner sig tillfredsställd med sin situation, anser hon.

– Lyssna till den inre rösten och bli medveten om vad som är viktigt för dig. Det kan både handla om att göra karriär men också att man vill ha mer tid för sin familj eller fritidsintressen. Oavsett vilket val man gör så görs valet utifrån det som är mest tillfredsställande för en själv.

I studien framgår inte med hur många år ett trist jobb förkortar livet. Inte heller nämns det hur många extra år man får om man är tillfreds med både sig själv och sin arbetssituation.

Läs fler artiklar:

Mary Örnborg

ARTIKELN HANDLAR OM