Koppling mellan barnmisshandel och cancer

Av: 

Ammi Bohlin

Hälsa

Slagna barn löper 50 procent högre risk att drabbas som vuxna

En kanadensisk studie visar att det kan finnas ett samband mellan fysisk misshandel i barndomen och cancer i vuxenlivet.

Kopplingen finns även när faktorer som ekonomi, utbildning och hälsovanor är borträknade.

Enligt studien, som bygger på enkätsvar från cirka 13 000 vuxna, ökar risken att drabbas av cancer med hela 50 procent om man blivit slagen som barn.

I enkäten ingick också frågor om familjens ekonomiska situation, utbildningsnivå samt huruvida föräldrarna hade problem med missbruk eller var arbetslösa. De medverkande fick också berätta hur de levde som vuxna.

Enligt forskarna syns en koppling även när de försökt ta hänsyn till faktorer som ekonomi, utbildning och hälsovanor.

Inte solklart

Om själva misshandeln verkligen är orsaken är förstås inte solklart. Forskarna spekulerar i att långvarig stress skulle kunna påverka människokroppen negativt på olika sätt.

– En uppenbar slutsats är ju att misshandel av barn inte bara är en etiskt allvarlig fråga utan också en viktig hälsofråga. Det finns ytterligare starka skäl till att upptäcka misshandel och att agera när man har upptäckt misshandel, säger Frank Lindblad, barnpsykiater och forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet till Vetenskapsradion.

Studien bekräftar delvis tidigare forskning kring dåliga uppväxtförhållanden och kroppsliga sjukdomar.

– Det finns en poäng i de resultat man har fått fram. Det blir en ytterligare kunskapsskärva att lägga till samlingen, säger Frank Lindblad.

ANNONS EXTERN LÄNK

Pro behandlingar anpassade för hemmabruk - 25% på Swiss Clinic hos NordicFeel här

NordicFeel SE

Publisert: