Bra sömn utan halsmandlar

HÄLSA

- men inga andra vinster enligt ny studie

Tidig operation av halsmandlarna ger inte alla de vinster man trott.

Barnen får en bättre livskvalitet men uppmärksamhet och skolarbete påverkas inte alls visar en ny studie.

Att operera bort förstorade halsmandlar, de så kallade tonsillerna, är en av de vanligaste operationerna som görs på barn. Nu ifrågasätts nyttan av ingreppet, åtmintone delvis.

I en studie på 464 barn i åldern 5-9 år, som haft problem med sömnapnéer, det vill säga andningsuppehåll när de sover, upptäckte amerikanska forskare att gängse behandling med operation inte ger riktigt så stor effekt som man trott.

Tanken var att barnen som opererade bort halsmandlarna skulle få bättre sömn och därmed förbättra sin uppmärksamhet och exekutiva förmåga, den som gör att de har lättare för att planera sitt arbete och även utföra det.

Men så blev det inte. När barnen testades efter sju månader visade det sig att de som avvaktat med operation var lika uppmärksamma och klarade att planera och genomföra olika handlingar lika bra som de opererade barnen.

Däremot sov de opererade barnen bättre, vilket förbättrade livskvaliteten i stort. Det gör att forskarna trots allt tycker att operationen fyller en funktion.

Tonsilloperation

Halsmandlarna, de så kallade tonsillerna, sitter i svalget där de utgör en del av immunförsvaret. Hos förskolebarn är de relativt stora, sedan krymper de med åldern. En del barn har så stora halsmandlar att de upplever besvär när de andas och kan drabbas av andningsuppehåll när de sover. Andra kan få talsvårigheter,svårt att svälja eller halsfluss flera gånger om året. Vid uttalade besvär rekommenderas en operation där hela eller delar av halsmandlarna tas bort. Bara i Sverige görs runt 13 000 tonsilloperationer per år. Ingreppet tar en halvtimme och görs under narkos. Läs mer på: www.tonsilloperation.se

ARTIKELN HANDLAR OM