Stressade barn löper större risk för allergi

Publicerad:
Uppdaterad:

Allergi

Spädbarn med höga halter av stresshormonet kortisol löper större risk att utveckla allergier senare i livet än jämnåriga med låga stresshormoner.

– Vi kan konstatera att det finns ett starkt samband, säger Fredrik Stenius, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm som lett studien tillsammans med allergiläkaren Johan Alm.

Foto: Colourbox

Forskargruppen mätte mängden kortisol i munhålan på sex månader gamla bebisar och följde sedan barnen under de två första levnadsåren för att se vilka som utvecklade allergier.

– Det visade sig att risken att utveckla allergiantikroppar och eksem var störst hos de barn som tidigt visat höga halter av kortisol. Det var ett ganska oväntat resultat, säger Fredrik Stenius.

Stressfri uppväxt

Studien har ingått som en del i den omfattande ALADDIN-studien.

– Detta är första gången man mätt kortisolnivåer hos barn och sedan stämt av om höga halter är en riskfaktor för att utveckla allergi, säger Fredrik Stenius.

På vilket sätt kan era resultat hjälpa barn med höga stressnivåer att slippa bli allergiska senare i livet?

– Det är den absolut viktigaste frågan, men forskningen är ännu i sin linda så det är för tidigt att säga. Ett generellt råd skulle kunna vara att se till att barnet har en stressfri och lugn uppväxt, men vi kommer att följa de här barnen tills de fyller tio år. Vår förhoppning är så småningom kunna ge svar på hur man ska kunna förebygga risken att utveckla höga kortisolnivåer, säger Fredrik Stenius och drar parallellen till en liknande studie som gjorts på barn som föddes och växte upp i en antroposofisk miljö.

– Stress är en negativ faktor när det gäller risken att utveckla alla möjliga sjukdomar. Tidigare forskning har visat att en antroposofisk livsstil tycks påverka kortisolnivåerna. Miljön är lugnare för det nyfödda barnet. Det är den studien som ligger till grund för vår forskning.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN