Hon hjälper anhöriga att fatta rätt beslut

HÄLSA

Intensivsköterskan Maria Söderkvist vände de dåliga siffrorna.

När hon började ta hand om samtalen med anhöriga på Karolinska halverades andelen som sade nej till att donera sina släktingars organ.

Foto: Maria Söderkvist på Karolinska sjukhuset har lyckats få fler anhöriga att säga ja till donation.

Varje år dör mellan 200 och 250 personer som kan vara aktuella som donatorer.

Men av dem genomförs transplantationer bara i hälften av fallen.

Oftast har de avlidna inte tagit ställning till om de vill donera sina organ eller ej. Då blir det upp till de anhöriga. Som ofta säger nej.

”Chockas av döden”

– Det handlar om en osäkerhet hos de anhöriga. Den plötsliga döden har chockat dem och de är rädda för att fatta fel beslut, säger Maria Söderkvist, sjuksköterska på neurointensiven på Karolinska sjukhuset.

Sedan hon började ta hand om anhörigsamtalen kring organdonation har andelen som säger nej minskat från 32 till 17 procent.

– Det handlar om att jag utreder vad den döde verkligen ville och att jag är intresserad av varför de säger nej, säger Maria Söderkvist.

När en person förklaras död sker det i två etapper. Först kontrolleras blodflödet i hjärnan, har det avstannat, görs en ny kontroll två timmar senare. Först då dödförklaras en person.

”Vågar ställa frågan”

Det Maria Söderkvist tagit fasta på i sitt arbete på neurointensiven är att upprätta tydliga rutiner i samtalen med de anhöriga.

– Det ställs höga krav och det är väldigt svårt att göra det på ett bra sätt, men jag är lugn i mig själv och är inte rädd för att ställa frågan.

En annan orsak till att antalet organ som doneras minskat de senaste åren tror hon är det ökade trycket på intensivvårdsavdelningarna.

”Ont om platser”

– Efter att en person dödförklarats får kroppen vårdas max 24 timmar i respirator. När det är så ont om platser på intensivvårdsavdelningarna har man ofta inte möjlighet att låta respiratorn vara på i ett helt dygn.

Det råder stor brist på organ i Sverige. Var femte vuxen och vartannat barn dör i väntan på en donator. Nu kan du hjälpa till att rädda liv. Aftonbladet har i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram en blankett där du kan anmäla dig som donator. Gör som 7000 läsare redan har gjort och fyll i webbformuläret här nedan. Skriv ut och skicka in portofritt till Donationsregistret.

Anna Bengtsson