Organbrist i Sverige

Av: 

Emma V Larsson

Hälsa

Det är en påtaglig brist på organ och vävnader i både Sverige och i resten av världen. Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

För att råda bot på denna brist behövs donatorer.

För att en människa ska kunna donera sina organ måste hon vilja donera och avlida på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling, så att organen hela tiden är syresatta. Vävnader, till exempel hjärtklaffar och hornhinnor, kan däremot alla donera, oavsett hur eller var man avlider.

Njurar behövs

Donationer från levande donatorer handlar nästan alltid om en njure. Det är också möjligt att donera en bit av levern.

Under 2008 hade Sverige 152 avlidna organdonatorer. Varje organdonation kan leda till att sju människor kan transplanteras och få ett nytt, bättre liv.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hur mår du på insidan? Gör en hälsokontroll via blodprov och få många svar.

Werlabs

Publisert: