Större risk att dö av hjärtinfarkt i norra Sverige

HÄLSA

Var sjätte infarktpatient dör inom ett år

Det finns regionala skillnader när det gäller kvaliteten på den vård som patienter med hjärtinfarkt får, enligt den senaste årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret över vård i samband med akut hjärtsjukdom (Riks-hia).

Under 2004 och 2005 dog i genomsnitt drygt 10 procent av infarktpatienterna i den södra sjukvårdsregionen – Kronoberg, Blekinge, Skåne och Halland – inom ett år efter infarkt, vilket kan jämföras med motsvarande siffra på drygt 16 procent i den norra regionen – Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Mönstret är detsamma gällande siffrorna över dödlighet inom en månad efter infarkt: Söder ligger bäst till och norr sämst, men sjukvårdsregionerna Stockholm, Uppsala–Örebro, sydöstra och Västsverige finns i tur och ordning där emellan. Riksgenomsnittet är att 12,8 procent av patienterna dör inom ett år efter infarkt.

Svårt dra slutsatser

Författarna till årsrapporten betonar att det visserligen är vanskligt att dra några långtgående generella slutsatser av statistiken, men de konstaterar att skillnaderna kan spegla skillnader i den behandling som patienterna får. Södra regionen är exempelvis riksledande när det gäller användningen av ballongvidgning, tidiga kranskärlsingrepp och proppförebyggande läkemedel, medan norra regionen inte använder dessa behandlingar lika ofta.

Socialstyrelsen håller för närvarande på att ta fram nya, nationella riktlinjer för behandling av personer med hjärtinfarkt.

Äldre och kvinnor underbehandlas

Svensk hjärtintensivvård präglas av en tendens till allmän underbehandling av äldre patienter, en underbehandling av patienter med andra sjukdomar så som diabetes och njursvikt och en kvarstående underbehandling av kvinnor med kranskärlsingrepp, enligt årsrapporten.

Följande enskilda sjukhus har dock en toppkvalitet på den vård som infarktpatienter får: Södersjukhuset i Stockholm, Borås lasarett, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Universitetssjukhuset i Linköping.

Skillnaden är liten till följande sjukhus som får i det närmaste toppbetyg: Eksjö, Kristianstad, Lund, Malmö, Uppsala, Sahlgrenska, Västervik och Umeå.

Läs mer:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM