Fler får munherpes i underlivet

Publicerad:
Uppdaterad:

Det blir allt vanligare med munherpes i underlivet.

– Troligen beror det på att oralsex har blivit vanligare, säger specialistläkare Petra Tunbäck vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det finns två varianter av viruset herpes simplex. Munherpes uppträder som munsår och könsherpes ger blåsor kring genitalierna.

Petra Tunbäck, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, har i en avhandling undersökt drygt 100 patienter med könsherpes. Det visade sig då att 60 procent av de drabbade i själva verket hade munherpes i underlivet.

– Under 90-talet kom det resultat från framförallt England som visade på samma sak men vi visste inte riktigt hur mönstret såg ut här, därför gjorde vi den här studien, säger Petra Tunbäck.

Bättre hygien

Hon hänvisar till undersökningar om sexvanor som visar att oralsex har blivit vanligare vilket enligt henne troligtvis är den största anledningen till ökningen av munherpes i underlivet.

En annan teori är att barn inte smittas av munherpes i samma utsträckning som förr. Anledningen tros vara bättre levnadsvillkor och hygien. Dessa barn utvecklar då inga antikroppar mot herpes och smittas först efter sexualdebuten.

– Detta är det inget som det finns några entydiga stöd för i Sverige, men det kan vara så i vissa andra länder.

På 1980-talet avlöste hiv-kampanjerna varandra och en möjlig orsak till den ökning av munherpes i underlivet som konstaterades under 1990-talet, skulle kunna vara skräcken för att smittas av hiv.

– Man trodde kanske att oralsamlag innebar en mindre risk för hiv och andra könssjukdomar. Men det är en teori som stämmer på vissa och inte på andra, säger Petra Tunbäck som understryker att oralsex inte skyddar mot könssjukdomar.

– Det gör däremot användning av kondom.

Vanligt virus

Munherpes på könsorganen är inte mildare i sin form än könsherpes men däremot kommer utbrotten inte lika ofta. Det finns även de som har fått könsherpes i munregionen men det är inte lika vanligt som tvärtom.

Munherpes är ett mycket vanligt förekommande virus. Runt 70 procent av Sveriges befolkning beräknas vara smittade. 20 procent har könsherpes.

Herpes är obotligt såtillvida att virus inte kan behandlas bort ur kroppen men många kan bära på viruset utan att veta det. Det smittar även när det inte visar några symtom, vilket är den vanligaste orsaken till smittspridning.

Forskning pågår på flera ställen i världen för att ta fram ett vaccin. Ännu har ingen lyckats.

Lena Gunnarsson/TT

Publicerad: